Consultation
21 Ionawr 2018

Dull yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) o Reoli Buddiannau ei Chynghorwyr Gwyddonol Allanol

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn diweddaru ei chanllawiau ar reoli buddiannau ei chynghorwyr gwyddonol allanol. Datblygwyd y ddogfen hon i fodloni argymhelliad a wnaed yn yr 'Adolygiad Tair Blynedd o Chwe Phwyllgor Cynghori Gwyddonol yr ASB' (2016). Mae'r pecyn ymgynghori llawn a'r arolwg ymateb ar gael isod (Saesneg yn unig).
Consultation
21 Ionawr 2018

Adolygu Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) 2018

Rydym ni'n lansio'r ymgynghoriad hwn er mwyn casglu sylwadau ar gynigion i ddiwygio a diweddaru'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. Rydym ni'n gofyn i ymatebion ddod i law erbyn 23 Chwefror 2018.