Canlyniadau chwilio

Dangos 1-10 o 17 gyda’r hidlyddion chwilio presennol

Diwygio darpariaethau gwybodaeth am alergenau mewn deddfwriaeth gwybodaeth am fwyd ddomestig ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

Rydym ni'n croesawu barn rhanddeiliaid ar y newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth gwybodaeth am alergenau ar fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol. Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i ddatblygu ar y cyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, Safonau Bwyd yr Alban, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Ymgynghoriad
4 Mawrth 2019

Newidiadau Arfaethedig i Farciau Iechyd ac Adnabod y Deyrnas Unedig

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu safbwyntiau rhanddeiliaid ar newidiadau arfaethedig i'r marciau iechyd ac adnabod y mae'n rhaid eu rhoi ar gynhyrchion bwyd sy'n dod o anifeiliaid i gadarnhau eu bod wedi cael eu harolygu a'u bod yn addas i'w bwyta gan bobl.
Ymgynghoriad
11 Medi 2018