Canlyniadau chwilio

Dangos 1-10 o 11 gyda’r dewisiadau hidlo presennol

Newidiadau Arfaethedig i Farciau Iechyd ac Adnabod y Deyrnas Unedig

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu safbwyntiau rhanddeiliaid ar newidiadau arfaethedig i'r marciau iechyd ac adnabod y mae'n rhaid eu rhoi ar gynhyrchion bwyd sy'n dod o anifeiliaid i gadarnhau eu bod wedi cael eu harolygu a'u bod yn addas i'w bwyta gan bobl.
Consultation
11 Medi 2018

Newidiadau arfaethedig i'r marciau iechyd ac adnabod

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu barn rhanddeiliaid ar newidiadau arfaethedig i'r marciau iechyd ac adnabod y mae'n rhaid eu rhoi ar gynhyrchion bwyd sy'n dod o anifeiliaid i gadarnhau eu bod wedi'u harolygu a'u bod yn addas i'w fwyta gan bobl.
Help shape our policies
27 Gorffennaf 2018

Y Polisi Gweithredol ar gyfer cymeradwyo sefydliadau cig gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu barn rhanddeiliaid ar ddiwygiadau arfaethedig i'r Polisi Gweithredol presennol a ddefnyddir ar gyfer cymeradwyo sefydliadau cig. Cynigiwyd y newidiadau gan y diwydiant a'r ASB ar y trefniadau llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau a gwella tryloywder yn y prosesau a weithredir gan yr ASB.
Help shape our policies
3 Gorffennaf 2018

Dull yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) o Reoli Buddiannau ei Chynghorwyr Gwyddonol Allanol

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn diweddaru ei chanllawiau ar reoli buddiannau ei chynghorwyr gwyddonol allanol. Datblygwyd y ddogfen hon i fodloni argymhelliad a wnaed yn yr 'Adolygiad Tair Blynedd o Chwe Phwyllgor Cynghori Gwyddonol yr ASB' (2016). Mae'r pecyn ymgynghori llawn a'r arolwg ymateb ar gael isod (Saesneg yn unig).
Consultation
21 Ionawr 2018

Adolygu Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) 2018

Rydym ni'n lansio'r ymgynghoriad hwn er mwyn casglu sylwadau ar gynigion i ddiwygio a diweddaru'r Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd. Rydym ni'n gofyn i ymatebion ddod i law erbyn 23 Chwefror 2018.
Consultation
21 Ionawr 2018