Search results

Showing 1-10 of 21 with current search filters
Newyddion
29 Mehefin 2018

Yr Asiantaeth yn treialu 'blockchain' am y tro cyntaf

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cwblhau cyfnod peilot yn defnyddio technoleg blockchain mewn lladd-dy gwartheg yn llwyddiannus. Dyma'r tro cyntaf i blockchain gael ei ddefnyddio fel dull rheoleiddiol i sicrhau cydymffurfiaeth yn y sector bwyd.
Newyddion
19 Mehefin 2018

Lefelau campylobacter yn parhau i fod yn gyson

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter Ionawr-Mawrth 2018 ar gyfer cywion ieir cyfan ffres sy'n cael eu cynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU) a'u gwerthu yn siopau'r DU.
Newyddion
4 Ebrill 2018

Y newyddion diweddaraf gan yr ASB

Rydym ni wedi diweddaru ein gwefan i gynnig gwell gwasanaeth i'n defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i'r system o danysgrifio i'n rhybuddion e-bost a negeseuon testun (SMS). Er mwyn parhau i dderbyn y newyddion diweddaraf gan yr ASB, bydd angen i chi ail-danysgrifio i'n gwasanaeth.
Newyddion
27 Mawrth 2018

Profi ein gwefan beta newydd

Rydym ni wedi bod yn datblygu ein gwefan newydd i'w gwneud hi'n llawer haws i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Heddiw, mae'r wefan ar gael i chi ei phrofi, ac rydym ni'n awyddus iawn i glywed eich sylwadau a'ch safbwyntiau chi arni.