Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru – 15 Gorffennaf 2021

Penodol i Gymru

Cyfarfod Microsoft Teams

Agenda a phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

10:30-10:35  Croeso ac ymddiheuriadau

10:35- 10:40 Datganiadau o Fuddiannau

10:40- 10:50  Diweddariad gan y Cadeirydd

10:50-11:00  Diweddariad gan y Cyfarwyddwr

11:00- 11:15  Trosolwg o’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd – Gofynion y Cynllun, cynnydd a chyflawniadau 

11:15- 11:35  Datblygiadau Parhaus

11:35- 12:15  Y Byd Digidol

12:15- 12:30  Beth mae’r ystadegau yn ei ddweud wrthym?

12:30- 12:50  Cynllun Adfer Awdurdodau Lleol

12:50- 13:00 Unrhyw faterion eraill a dirwyn y cyfarfod i ben

 

Gallwch chi ddarllen Adroddiad y Cyfarwyddwyr ac Adroddiad y Cadeirydd ar ein gwefan.