Neidio i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwydydd rhydd a bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw

Mae gwybodaeth benodol ar gyfer gwahanol fathau o fwyd, gan gynnwys bwydydd rhydd a bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.
Diweddarwyd ddiwethaf

Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw

Mae bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw (pre-packed) yn cyfeirio at unrhyw fwyd sydd wedi'i roi mewn pecyn cyn ei werthu. Mae bwyd yn fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw pan:

  • mae un ai wedi'i amgáu'n rhannol neu'n llwyr yn y pecyn
  • ni ellir ei newid heb agor neu newid y pecyn
  • mae'n barod i'w werthu

Os yw enw'r cynnyrch yn cyfeirio'n glir at yr alergen, yna nid oes angen datganiad alergen ar wahân, fel 'bocs o wyau' neu 'bag o bysgnau'.

Bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

Mae bwydydd sydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol yn fwydydd a gafodd eu paratoi ar yr un safle â lle maen nhw'n cael eu gwerthu. Gyda'r cynhyrchion hyn, gall y cwsmer ofyn i'r unigolyn sydd wedi pecynnu'r cynnyrch am wybodaeth am gynhwysion alergenaidd.

Nid yw hyn yn cynnwys cynhyrchion bwyd a wnaed i'w gwerthu mewn safleoedd manwerthu mewn lleoliadau eraill.

Mae Consortiwm Manwerthu Prydain a'r Ffederasiwn Bwyd a Diod wedi cynhyrchu canllawiau ar labelu alergenau i'r diwydiant.

Bwydydd rhydd

Mae bwydydd rhydd yn cynnwys popeth sydd heb ei becynnu ymlaen llaw. Mae bwydydd sydd wedi'u lapio yn yr un man â lle maen nhw'n cael eu gwerthu hefyd yn cyfrif fel bwydydd rhydd. Os ydych chi'n darparu bwydydd rhydd, mae'n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am bob eitem ar y fwydlen sy'n cynnwys unrhyw rai o'r 14 alergen.

Rheolau ar gyfer datgan alergenau mewn bwydydd rhydd

  • dylid darparu gwybodaeth am yr alergenau a ddefnyddir yn y bwydydd hyn
  • dylai gwybodaeth am alergenau fod ar gael yn ysgrifenedig neu ar lafar gan staff
  • gellir defnyddio logos neu symbolau ar y cyd â geiriau a rhifau ar fwydlenni

Mewn perthynas â bwydydd rhydd, mae'n rhaid i wybodaeth am alergenau fod

  • yn hawdd ei ddarllen i bob defnyddiwr
  • yn gywir, yn gyson ac yn wiriadwy

Gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwydydd rhydd