Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Adnoddau hylendid bwyd i bobl ifanc yng Nghymru

Penodol i Gymru

Yr adnoddau sydd ar gael i ysgolion, colegau a phrifysgolion i addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd hylendid a diogelwch bwyd.

Ysgolion cynradd

Theatr mewn Addysg – Miri'r Môr-ladron a'r Ffa Ffiaidd

Mae taith olaf Miri’r Môr-ladron a’r Ffa Ffiaidd bellach wedi dod i ben.

Crucial Crew a’r gêm Castell Coginio

Mae ein gweithdai Crucial Crew a’r gêm ar-lein, Castell Coginio, wedi dod i ben.

Ysgolion uwchradd

Cwrs e-ddysgu ar ddiogelwch a hylendid bwyd

Rydym yn darparu cwrs e-ddysgu am ddim i ysgolion uwchradd yng Nghymru sy’n dymuno cynnig hyfforddiant ‘Lefel 2 Diogelwch a Hylendid Bwyd (Arlwyo)’ i ddisgyblion.

Mae cymhwyster achrededig City and Guilds yn cynnig cyfle i bob myfyriwr 14 oed a hŷn ddatblygu sgiliau bywyd pwysig.

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant ar-lein yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn cael tystysgrif. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar bynciau sy’n ymwneud â bwyd, gan gynnwys:

 • pwysigrwydd diogelwch a hylendid bwyd
 • effaith salwch sy'n cael ei gludo gan fwyd
 • deall cyfraith bwyd
 • peryglon diogelwch bwyd a halogiad bwyd
 • cadw bwyd
 • storio a rheoli tymheredd
 • hylendid personol
 • safle ac offer hylan

Addysg Uwch 

Adnoddau ar gyfer colegau

Mae’r ASB wedi darparu adnoddau addysgu ar gyfer myfyrwyr arlwyo gyda’r nod o wella dealltwriaeth am reoli diogelwch bwyd a’r pecynnau Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell. Gellir addasu’r adnoddau hyn i ddiwallu anghenion dysgu unigol rhaglenni cyrsiau amrywiol. Maent yn cynnwys:

 • gweithgareddau adnoddau
 • taflenni
 • gweithgareddau i wirio gwybodaeth
 • cynlluniau gwersi
 • cyflwyniadau PowerPoint
 • ffurflenni olrhain/archwilio
 • astudiaethau achos

Adnoddau ar gyfer prifysgolion a llety myfyrwyr

Mae’r ASB wedi darparu canllawiau i fyfyrwyr ar ddiogelwch a hylendid bwyd i fyfyrwyr prifysgol sy’n cynnig cyngor ar sut i gadw eu cegin yn lân a lleihau’r risg o wenwyn bwyd. 

Cysylltu â ni

Os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn unrhyw un o’r adnoddau uchod, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i walesadminteam@food.gov.uk.