Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Asesiadau Effaith

Mae Asesiad Effaith yn offeryn polisi i asesu effeithiau'r opsiynau sy'n cael eu hystyried, gan gynnwys y costau a'r buddion disgwyliedig, ac mae'n crynhoi'r rhesymeg dros ymyrraeth y Llywodraeth.

Mae deall costau, buddion a risgiau unrhyw fesur neu gynnig newydd yn hanfodol o ran llunio polisi da. Mae'r Asesiadau Effaith yn cael eu cyhoeddi gyntaf ar ein gwefan, fel rhan o ymgynghoriad. Gellir dod o hyd iddynt ochr yn ochr â'r dogfennau ymgynghori ac ymgysylltu perthnasol.

Yn dilyn y broses ymgynghori, caiff yr Asesiadau Effaith eu hadolygu a'u diweddaru mewn perthynas ag unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth newydd a ddarperir. Yna, rydym ni'n llunio Asesiad Effaith terfynol a bydd yr asesiadau diweddaraf ar gael.

Asesiadau Effaith 2018

Asesiadau Effaith blaenorol

Asesiadau Effaith o 2013 i 2016 (Archifau Cenedlaethol)

Asesiadau Effaith o 2011 - 2013 (Archifau Cenedlaethol)

Asesiadau Effaith o 2000 i 2010 (Archifau Cenedlaethol)