Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Gwasanaeth Rhybuddion

Gwybodaeth am bolisi preifatrwydd ein gwasanaeth rhybuddion, pam fod angen y data arnom, yr hyn a wnawn gyda'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gweithredu fel 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. Mae angen i ni gasglu'r wybodaeth hon er mwyn gallu anfon hysbysiadau trwy e-bost neu SMS at bobl sydd wedi tanysgrifio i gael rhybuddion bwyd, rhybuddion alergedd, ein newyddion a'n hymgynghoriadau.

Rydych chi wedi cytuno i roi'r wybodaeth hon i ni. Gallwch chi ddatdanysgrifio o’r gwasanaeth ar unrhyw adeg.
Trwy gofrestru rydych chi hefyd yn rhoi caniatâd i dderbyn gwybodaeth a rhybuddion eraill gennym ni.

Gall y rhain gynnwys diweddariadau ar:

  • gwybodaeth yn ymwneud â phynciau yr ydych wedi’u dewis wrth danysgrifio
  • diweddariadau cyffredinol ar y wefan/gwasanaethau
  • ein harolygon defnyddwyr

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Byddwn ni'n cadw gwybodaeth bersonol tan i chi ddatdanysgrifio o’r gwasanaeth hwn neu tan yr adeg y daw’r manylion cyswllt yr ydych wedi’u darparu yn annilys.

Mae'r holl ddata personol yr ydym yn ei ddal wedi'i leoli ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ein gwasanaethau cwmwl wedi’u caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth a’u hasesu yn erbyn egwyddorion y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Nid oes gan drydydd partïon fynediad at eich data personol oni bai fod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny. Er mwyn cynnal y gwasanaeth hwn, gall trydydd partïon gael mynediad at wybodaeth i gefnogi datblygiad ein gwasanaethau digidol ac i'w cynnal a'u cadw.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.


Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).