Jason Feeney, Prif Swyddog Gweithredol

Gwybodaeth am Brif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Ymunodd Jason â’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel Swyddog Gweinyddol ym 1981. Treuliodd ei flynyddoedd cyntaf yn ymgymryd ag ystod o swyddi rheng-flaen yn swyddfeydd lleol Leeds a Bradford. Yn y 90au, gweithiodd i’r Asiantaeth Budd-daliadau yn yr adran Gyllid a’r Gangen Diogelwch, lle’r oedd yn rheoli rhaglen newid yr Asiantaeth gwerth £350 miliwn. At hynny, fe dreuliodd dwy flynedd ar secondiad yn Swyddfa Gweithredu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol er mwyn sicrhau cydnabyddiaeth ariannol i feddygon teulu ac ariannu gofal sylfaenol.

Yn 2002, cafodd Jason ei ddyrchafu i'r Uwch Wasanaeth Sifil a threuliodd dwy flynedd fel Pennaeth Pensiynau’r Dyfodol. Yna, arweiniodd yr Awdurdod Dylunio Canolog cyn cael ei ddyrchafu’n Gyfarwyddwr Dylunio Busnes i’r Gwasanaeth Pensiynau yn 2005. Ar ôl i’r Gwasanaeth Pensiynau uno â’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr, cafodd ei benodi fel Cyfarwyddwr Strategaeth yr asiantaeth ar ei newydd wedd yn 2008, gan gyflwyno nifer o newidiadau mawr i’w gwasanaethau. Ym mis Rhagfyr 2010, cafodd ei benodi’n Brif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Brif Weithredwr yr asiantaeth. Ar ôl i’r adran gael ei hailstrwythuro, cafodd Jason ei benodi’n Gyfarwyddwr Pensiynau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Hydref 2011. Ym mis Tachwedd 2012, cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Budd-daliadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau lle’r oedd yn gyfrifol am 22,000 aelod o staff i sicrhau bod yr holl fudd-daliadau oedran gweithio (gwerth £30 biliwn y flwyddyn) yn cael eu talu i dros 10 miliwn o gwsmeriaid. Fe dderbyniodd CBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2011.

Cafodd ei benodi'n Brif Swyddog Gweithredol yr ASB ym mis Ebrill 2017.

Mae’n briod â Wendy ac mae ganddo ddau o blant, Lucy a Josh. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau rhedeg gyda’r Bingley Harriers, dringo mynyddoedd a beicio.