Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru – 22 Ebrill 2021

Penodol i Gymru

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW

Agenda a phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

10:30-10:35 (5 munud) Croeso ac ymddiheuriadau

10:35- 10:45 (10 munud) Croeso gan Dr Ruth Hussey, Cadeirydd Dros Dro Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 

10:45-10:50 (5 munud) Cyflwyniad gan Emily Miles, Prif Weithredwr yr ASB 

10:50-11:10 (20 munud) Cyflwyno’r aelodau

11:10-11:15 (5 munud) Datgan Buddiannau

11:15-11:20 (5 munud) Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Wales

11:20-11:30 (10 munud) Diweddariad gan y Cadeirydd

11:30-11:40 (10 munud) Diweddariad gan y Cyfarwyddwr

Wales

11:40-12:40 (60 munud) Briffio: Trosolwg o'r Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau a Chwestiynau

Cyflwyniadau gan Michael Jackson, Pennaeth yr Is-adran Cydymffurfiaeth Rheoleiddio a Carmel Lynskey, Pennaeth y Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau

12:40-12:50 (10 munud) Unrhyw fater arall a dirwyn y cyfarfod i ben