Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru – 4 Chwefror 2021

Penodol i Gymru

Asiantaeth Safonau Bwyd, Llawr 11, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 

10:30- 10:35 (5 munud) Croeso ac ymddiheuriadau

10:35-10:45 (10 munud) Cofnodion a Materion sy’n Codi

Wales

Thema'r cyflwyniad: Newidiadau yn Nhirwedd Bwyd Cymru – Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), COVID-19 ac achosion eraill 

10:45-11:05 (20 munud) Effeithiau ar y diwydiant cig yng Nghymru – John Richardson (Hybu Cig Cymru)

11:05-11:25 (20 munud) Safbwynt Llywodraeth Cymru – Keith Smyton (Llywodraeth Cymru)

11:25- 11:40 (15 munud) Rôl a throsolwg o’r ASB yng Nghymru – Owen Lewis (Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru)

11:40- 12:00 (20 munud) Swyddogaethau ac adnoddau'r ASB yng Nghymru – Nathan Barnhouse (Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru)

12:00-12:15 (15 munud) Trafodaethau a chasgliadau cyffredinol

12:15-12:20 (5 munud) Adroddiad y Cadeirydd

Wales

            12:20-12:25 (5 munud) Adroddiad y Cyfarwyddwr

Wales

12:25-12:35 (10 munud) Unrhyw fater arall a dirwyn y cyfarfod i ben