Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Gweithio gyda'r diwydiant bwyd yn erbyn troseddau bwyd

Mae trosedd bwyd yn ymwneud ag anonestrwydd mewn unrhyw gam cynhyrchu neu gyflenwi bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid. Mae'n aml yn fater cymhleth, a gall fod yn ddifrifol niweidiol i ddefnyddwyr, busnesau a'r cyhoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 July 2021
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 July 2021

Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd wedi cyhoeddi canllaw sy'n esbonio ein rôl wrth drechu trosedd bwyd, sut y gallwn ni gefnogi'r diwydiant, a sut y gall y diwydiant ein cefnogi ni.

Gobeithio mai dyma'r cam cyntaf o ran sefydlu deialog ystyriol dwy ffordd rhwng yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd a'r diwydiant bwyd a bwyd anifeiliaid. Rydym ni'n hyderus y bydd y berthynas hon yn tyfu ac yn aeddfedu dros amser, er mwyn ehangu gwydnwch y Deyrnas Unedig a sut y mae'n ymateb i bob math o droseddau bwyd.

Rydym ni wedi cynhyrchu canllawiau ar sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â bygythiad troseddau bwyd. Mae modd i chi lawrlwytho a rhannu'r rhain.

England, Northern Ireland and Wales

Rydym ni wedi creu pum poster sy'n hyrwyddo ein cyfleuster rhoi gwybod am Droseddau Bwyd yn Gyfrinachol. Mae'r rhain ar gael i chi eu lawrlwytho, eu hargraffu a'u harddangos yn eich gweithle neu rywle arall. A fyddech cystal â’u rhannu mor eang â phosibl i'n helpu i fynd i'r afael â bygythiad troseddau bwyd.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales