Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Labordai rheolaethau bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol

Manylion labordai rheolaethau bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol yn y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon sydd wedi'u dynodi i ymgymryd â gwaith dadansoddi samplau.

Last updated: 25 Tachwedd 2021
See all updates

Yn y Deyrnas Unedig (DU), mae labordai bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol yn Ddadansoddwyr Cyhoeddus ac Amaethyddol ac yn Archwilwyr Bwyd (labordai microbioleg) sy'n gwneud gwaith ar ran awdurdodau lleol at ddibenion gorfodi. Mae labordai dynodedig eraill yn ymgymryd â rheolaethau swyddogol mewn ardaloedd penodol at ddibenion monitro.

Rhaid i bob labordy swyddogol gyflogi staff sydd â chymwysterau addas. Rhaid i labordai sydd yn gwneud gwaith gorfodi ar gyfer awdurdodau lleol fod â Dadansoddwr Cyhoeddus neu Amaethyddol (a benodir yn ffurfiol gan awdurdod lleol) neu Archwiliwr Bwyd cymwysedig.

Rydym ni'n gyfrifol am benodi mwyafrif y labordai swyddogol yn y DU yn ôl y Cynllun Rheoli Cenedlaethol, fel sy'n ofynnol gan Rheoliadau Swyddogol ar Fwyd a Rheoli Bwyd 2017/625. Nid ydym ni'n berchen ar nac yn gweithredu unrhyw un o'r labordai hyn.

England, Northern Ireland and Wales

Dylai unrhyw gwestiynau gael eu cyfeirio at y labordy ei hun.

Labordai Swyddogol ar gyfer Prydain Fawr (gorfodi)

Mathau o ddadansoddwyr:

  • Dadansoddwr Amaethyddol – AA
  • Dadansoddwr Cyhoeddus – PA
  • Arholwr Bwyd – FE

Labordy Gwasanaethau Gwyddonol Aberdeen (AA PA FE)
Cyngor Dinas Aberdeen
Old Aberdeen House
Dunbar Street, Aberdeen 
Yr Alban AB24 3UJ
Ffôn: 01224 491648
e-bost: ASSL@aberdeencity.gov.uk


Gwasanaethau Gwyddonol Caeredin (AA PA FE)
Cyngor Dinas Caeredin
4 Marine Esplanade
Caeredin 
Yr Alban EH6 7LU
Ffôn: 0131 555 7980

Gwasanaethau Gwyddonol Glasgow (AA PA FE)
Cyngor Dinas Glasgow
Labordy Colston
64 Everard Drive, Glasgow 
Yr Alban G21 1XG
Ffôn: 0141 276 0610

Gwasanaeth Gwyddonol Hampshire (AA PA FE)
Hyde Park Road
Southsea, Hampshire 
Lloegr PO5 4LL
Ffôn: 023 9282 9501

Gwasanaethau Gwyddonol Kent (AA PA)
8 Abbey Wood Road, Kings Hill
West Malling, Caint 
Lloegr ME19 6YT
Ffôn: 03000 415100

Gwasanaethau Gwyddonol Sirol Swydd Gaerhirfryn (AA PA FE)
Pedders Way
Preston Riversway Docklands
Preston 
Lloegr PR2 2TX
Ffôn: 01772 721660

Minton, Treharne & Davies Ltd (AA PA)
Ystâd Ddiwydiannol Fferm Fforest
Longwood Drive,
Whitchurch
Caerdydd 
CF14 7HY
Ffôn: +44 (0)2920 540 000
e-bost: enquiries@minton.group

Public Analyst Scientific Services Ltd (PASS) (AA PA FE)
Parc Busnes i54
Valiant Way, Wolverhampton,
Lloegr WV9 5GB
Ffôn: 01902 627241
e-bost: info@publicanalystservices.co.uk

Gwasanaethau Gwyddonol Tayside (AA PA FE)
Cyngor Dinas Dundee
James Lindsay Place, Dundee Technopole
Dundee 
Yr Alban DD1 5JJ
Ffôn: 01382 307170
e-bost: scientific.services@dundeecity.gov.uk

Asiantaeth Gwasanaeth Iechyd y DU (UKHSA)

Labordai Dŵr Bwyd ag Amgylcheddol (FWE)

Labordy Llundain Rhwydwaith FWEM (FE)
61 Colindale Avenue, Llundain 
Lloegr NW9 5EQ
Ffôn: 0208 327 65500/49
e-bost: FWEM@phe.gov.uk

Labordy FWEM, Porton (FE)
Salisbury
Wiltshire 
Lloegr SP4 0JG
Ffôn: 01980 616766
e-bost: FWEPorton@phe.gov.uk

Labordy FWEM, Caerefrog (FE)
Asiantaeth Ymchwil Bwyd ac Amgylcheddol (FERA)
Sand Hutton, Caerefrog
Lloegr YO41 1LZ
Ffôn: 01904 468948
e-bost: YorkFWELab@phe.gov.uk

Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW)

Microbioleg Bangor (FE)
Ysbyty Gwynedd, 
Bangor, Gwynedd 
Cymru LL57 2PW
Ffôn: 01248 384718

Microbioleg Caerdydd (FE)
Ysbyty Llandochau
Ffordd Penlan, Penarth 
Cymru CF64 2XX
Ffôn: 029 20716745

Microbioleg Sir Gaerfyrddin (FE)
Ysbyty Cyffredinol Glangwili
Caerfyrddin 
Cymru SA31 2AF
Ffôn: 01267 237271

Labordai rheolaethau swyddogol eraill (monitro)

Labordai rheolaethau swyddogol eraill ar gyfer meysydd gwaith penodol fel y'u diffinnir yng Nghynllun Rheoli Cenedlaethol y DU.

Pysgod Cregyn

Profion labordai ar gyfer biotocsinau morol mewn molysgiaid dwygragennog byw

Profi labordai ar gyfer planctoniaid mewn ardaloedd cynhyrchu ac ailosod pysgod cregyn

YR ALBAN

SAMS (The Scottish Association of Marine Science)
SAMS Research Services Ltd
Scottish Marine Institute, Oban,
Argyll PA37 1QA
Ffôn: 01631 559000 

Labordai yn monitro halogion cemegol mewn pysgod cregyn

Labordai yn monitro Escherichia coli mewn pysgod cregyn

YR ALBAN

Labordy Cefas Weymouth (tir mawr ac Ynysoedd y Gorllewin)
SSQC (Shetland ac Orkney yn unig)
(Rheoli Ansawdd Bwyd Môr Shetland) 
Port Arthur, Scalloway
Shetland ZE1 0UN
Ffôn: 01595 772441

Gall y labordy hon hefyd brofi samplau o bysgod cregyn ar gais gennym ni am spp Salmonela. (ac eithrio Salmonela Typhi) a Vibrio spp. (cyfyngedig i Vibrio parahaemolyticus).

Llaeth buwch i'w yfed yn amrwd

Labordai yn monitro parasitiaid Trichinella mewn anifeiliaid fferm

Labordai yn monitro parasitiaid Trichinella mewn baedd gwyllt