Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Labordai rheolaethau bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol

Manylion labordai rheolaethau bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon sydd wedi'u dynodi i ymgymryd â gwaith dadansoddi samplau.

Yn y Deyrnas Unedig (DU), mae labordai bwyd a bwyd anifeiliaid swyddogol yn Ddadansoddwyr Cyhoeddus ac Amaethyddol ac yn Archwilwyr Bwyd (labordai microbioleg) sy’n gwneud gwaith ar ran awdurdodau lleol at ddibenion gorfodi. Mae labordai dynodedig eraill yn ymgymryd â rheolaethau swyddogol mewn ardaloedd penodol at ddibenion monitro.

Rhaid i bob labordy swyddogol gyflogi staff sydd â chymwysterau addas. Rhaid i labordai sydd yn gwneud gwaith gorfodi ar gyfer awdurdodau lleol fod â Dadansoddwr Cyhoeddus neu Amaethyddol (a benodir yn ffurfiol gan awdurdod lleol) neu Archwiliwr Bwyd cymwysedig.

Rydym yn gyfrifol am benodi mwyafrif y labordai swyddogol yn y DU yn ôl y Cynllun Rheoli Cenedlaethol, fel sy’n ofynnol yn ôl Rheoliadau Swyddogol ar Fwyd a Rheoli Bwyd 2017/625. Nid ydym yn berchen ar nac yn gweithredu unrhyw un o’r labordai hyn.

England, Northern Ireland and Wales

Dylai unrhyw gwestiynau gael eu cyfeirio at y labordy ei hun.

Labordai Swyddogol ar gyfer Prydain Fawr (gorfodi)

Mathau o ddadansoddwyr:

  • Dadansoddwr Amaethyddol – AA
  • Dadansoddwr Cyhoeddus – PA
  • Arholwr Bwyd – FE

Labordy Gwasanaethau Gwyddonol Aberdeen (AA PA FE)
Operations and Protective Services
Aberdeen City Council
James Hutton Institute Building
Craigiebuckler
Aberdeen
Yr Alban 
AB15 8QH
ffôn: 01224 764720
e-bost: ASSL@aberdeencity.gov.uk

Gwasanaethau Gwyddonol Caeredin (AA PA FE)
City of Edinburgh Council
4 Marine Esplanade
Caeredin
Yr Alban 
EH6 7LU
ffôn: 0131 555 7980
e-bost: scientific.services@edinburgh.gov.uk

Gwasanaethau Gwyddonol Glasgow (AA PA FE)
Glasgow City Council
Colston Laboratory
64 Everard Drive
Glasgow
Yr Alban 
G21 1XG
ffôn: 0141 276 0610
e-bost: GSS@glasgow.gov.uk

Gwasanaeth Gwyddonol Hampshire (AA PA FE)
Hyde Park Road
Southsea
Hampshire 
Lloegr
PO5 4LL
ffôn: 023 9282 9501
e-bost: hss@hants.gov.uk

Gwasanaethau Gwyddonol Kent (AA PA)
8 Abbey Wood Road, Kings Hill
West Malling
Caint 
Lloegr
ME19 6YT
ffôn: 03000 415100
e-bost: kss@kent.gov.uk

Gwasanaethau Gwyddonol Sirol Swydd Gaerhirfryn (AA PA FE)
Pedders Way
Preston Riversway Docklands
Preston 
Lloegr
PR2 2TX
ffôn: 01772 721660
e-bost: scientificservices@lancashire.gov.uk

Minton, Treharne & Davies Ltd (AA PA)
Ystâd Ddiwydiannol Fferm Fforest
Longwood Drive
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
Cymru 
CF14 7HY
ffôn: 02920 540 000
e-bost: enquiries@minton.group

Public Analyst Scientific Services Ltd (PASS) (AA PA FE)
i54 Business Park
Valiant Way
Wolverhampton
Lloegr
WV9 5GB
ffôn: 01902 627241
e-bost: info@publicanalystservices.co.uk

Gwasanaethau Gwyddonol Tayside (AA PA FE)
Dundee City Council
James Lindsay Place, Dundee Technopole
Dundee 
Yr Alban
DD1 5JJ
ffôn: 01382 307170
e-bost: scientific.services@dundeecity.gov.uk

Asiantaeth Gwasanaeth Iechyd y DU (UKHSA)

Labordai Dŵr, Bwyd ac Amgylcheddol (FWE)

FWEM Network London Laboratory (FE)
61 Colindale Avenue
Llundain 
Lloegr
NW9 5EQ
ffôn: 0208 327 6550/6548/6551
e-bost: FWEM@ukhsa.gov.uk

FWEM Laboratory, Porton (FE)
Caersallog
Wiltshire 
Lloegr
SP4 0JG
ffôn: 01980 616766
e-bost: FWEPorton@ukhsa.gov.uk

FWEM Laboratory, York (FE)
The Food and Environmental Research Agency (Fera Science)
Sand Hutton
Caerefrog
Lloegr
YO41 1LZ
ffôn: 01904 468948
e-bost: YorkFWELab@ukhsa.gov.uk

Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW)

Microbioleg Bangor (FE)
Ysbyty Gwynedd 
Bangor
Gwynedd 
Cymru
LL57 2PW
ffôn: 01248 384718

Microbioleg Caerdydd (FE)
Ysbyty Llandochau
Ffordd Penlan
Penarth 
Cymru
CF64 2XX
ffôn: 02920 716745

Microbioleg Sir Gaerfyrddin (FE)
Ysbyty Cyffredinol Glangwili
Caerfyrddin 
Cymru
SA31 2AF
ffôn: 01267 237271

Labordai Swyddogol ar gyfer Gogledd Iwerddon (gorfodi)

Eurofins Analytics (Nantes)
9 rue Pierre Adolphe Bobierre
44323 Nantes
Ffrainc
ffôn: +33 2 51 83 21 00
e-bost: AnalyticsFrance@eurofins.com

Eurofins Analytik GmbH
Neuländer Kamp 1 
21079 Hamburg
Yr Almaen
ffôn: +49 40 49 294 1770
e-bost: analytik@eurofins.de

Eurofins Laboratoire Cœur De France
Boulevard de Nomazy – BP 1707
03017 Moulins
Ffrainc
ffôn: +33 4 70 47 71 00
e-bost: ecdf@eurofins.com

Eurofins Food Testing Ireland Ltd (PA AA)
Unit D13, North City Business Park,
North Road, Finglas, Co. Dublin 11, Iwerddon
ffôn: 01902 627200
e-bost: Info@publicanalystservices.co.uk

Eurofins GeneScan GmbH,
Engesserstrasse 4
79108 Freiburg
Yr Almaen
ffôn: +49 761 50 38 10 0
e-bost: GeneScan@eurofins.de

Eurofins WEJ Contaminants GmbH
Neuländer Kamp 1
21079 Hamburg
Yr Almaen
ffôn: +49 40 49 29 42222
e-bost: wej-contaminants@eurofins.de

Northern Ireland Public Health Laboratory (FE)
Belfast City Hospital
Lisburn Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 7AD
ffôn: 028 9504 1243
e-bost: DL-BLL-NIPHL@belfasttrust.hscni.net

Asiantaeth yr Awstria dros Iechyd a Diogelwch Bwyd (AGES) (ar gyfer samplau blaenoriaeth uchel yn unig)
Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
AGES – Institute for Food Safety Vienna,
Department for Molecular Biology and Microbiology
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
Awstria
ffôn: +43 (0)5 0555-32201
www.ages.at

Labordai swyddogol eraill (monitro)

Labordai rheolaethau swyddogol eraill ar gyfer meysydd gwaith penodol fel y’u diffinnir yng Nghynllun Rheoli Cenedlaethol y DU.

Pysgod Cregyn

Labordai sy’n cynnal profion ar gyfer biotocsinau morol mewn molysgiaid dwygragennog byw

Cymru a Lloegr

Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaeth (CEFAS)
Labordy Weymouth
Barrack Rd
Weymouth
Dorset
Lloegr
DT4 8UB 
ffôn: 01305 206600

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

(Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r Alban)

Gogledd Iwerddon

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Labordai sy’n cynnal profion ar gyfer plancton mewn ardaloedd cynhyrchu ac ailosod pysgod cregyn

Cymru a Lloegr

The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Pakefield Rd
Lowestoft
Suffolk
Lloegr
NR33 0HT
ffôn: 01502 562244

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Newforge Lane
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 5PX
ffôn: 028 90255636
(Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r Alban)

Gogledd Iwerddon

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Newforge Lane
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 5PX
ffôn: 028 90255636

Yr Alban

The Scottish Association of Marine Science (SAMS)
SAMS Research Services Ltd
Scottish Marine Institute, Oban
Argyll
Yr Alban
PA37 1QA
ffôn: 01631 559000

Labordai sy’n monitro halogion cemegol mewn pysgod cregyn

Cymru a Lloegr

Food and Environment Research Agency (FERA)
Sand Hutton
Caerefrog
Lloegr
YO41 1LZ
ffôn: 0300 100 0321

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk
(Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r Alban)

Gogledd Iwerddon

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Labordai sy’n monitro Escherichia coli mewn pysgod cregyn

Cymru

Microbioleg Bangor
Ysbyty Gwynedd
Bangor
Gwynedd
Cymru
LL57 2PW
Ffôn: 01248 384718

Microbioleg Sir Gaerfyrddin
Ysbyty Cyffredinol Glangwili
Caerfyrddin
Cymru
SA31 2AF
Ffôn: 01267 237271

Cymru a Lloegr

The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth laboratory
Barrack Rd
Weymouth
Dorset
Lloegr
DT4 8UB
ffôn: 01305 206600

Lloegr

FWEM Network London Laboratory
61 Colindale Avenue
Llundain
Lloegr
NW9 5EQ
ffôn: 0208 327 65500/49
e-bost: FWEM@ukhsa.gov.uk

FWEM Laboratory, Porton
Caersallog
Wiltshire
Lloegr
SP4 0JG
ffôn: 01980 616766
e-bost: FWEPorton@ukhsa.gov.uk

FWEM Laboratory, York
The Food and Environmental Research Agency (Fera Science)
Sand Hutton
Caerefrog
Lloegr
YO41 1LZ
ffôn: 01904 468948
e-bost: YorkFWELab@ukhsa.gov.uk

Guernsey States Analytical Laboratory
Longue Rue
St. Martin's
Guernsey
GY4 6LD

Gogledd Iwerddon

Northern Ireland Public Health Laboratory 
Belfast City Hospital,
Lisburn Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 7AD
ffôn: 028 90263588
e-bost: DL-BLL-NIPHL@belfasttrust.hscni.net

Yr Alban

Cefas Weymouth Laboratory (y tir mawr ac Ynysoedd y Gorllewins)
SSQC (Shetland Seafood Quality Control) (Shetland ac Orkney yn unig)
Port Arthur, Scalloway
Shetland
Yr Alban
ZE1 0UN
ffôn: 01595 772441

Gall y labordy hwn hefyd brofi samplau o bysgod cregyn ar gais gennym ni am spp Salmonela. (ac eithrio Salmonela Typhi) a Vibrio spp. (cyfyngedig i Vibrio parahaemolyticus).

Llaeth buwch i’w yfed yn amrwd

Cymru a Lloegr

FWEM Laboratory, Porton (FE)
Caersallog
Wiltshire
Lloegr
SP4 0JG
ffôn: 01980 616766
e-bost: FWEPorton@ukhsa.gov.uk

FWEM Laboratory, York (FE)
The Food and Environmental Research Agency (Fera Science)
Sand Hutton,
Caerefrog
Lloegr
YO41 1LZ
ffôn: 01904 468948
e-bost: YorkFWELab@ukhsa.gov.uk

Labordai sy’n dadansoddi llaeth a chynhyrchion llaeth

Cymru, Lloegr a’r Alban

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Newforge Lane
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 5PX
ffôn: 028 90255636

Labordai sy’n monitro samplau bwyd anifeiliaid

Cymru, Lloegr a’r Alban

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Labordai sy’n monitro parasitiaid Trichinella mewn anifeiliaid fferm

Cymru, Lloegr a’r Alban

Biobest Laboratories Ltd.
6 Charles Darwin Rise
The Edinburgh Technopole
Milton Bridge
Nr. Penicuik
Yr Alban
H26 OPY
tel: 0131 4402628

Labordai sy’n monitro parasitiaid Trichinella mewn baedd gwyllt

Cymru a Lloegr

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)
Sand Hutton
Caerefrog
Lloegr
YO41 1LZ
ffôn: 01904 462000 

Labordai sy’n monitro parasitiaid Trichinella yng Ngogledd Iwerddon

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Labordai penodedig eraill sy’n profi parasitiaid Trichinella

Mae labordai swyddogol Trichinella wedi’u dynodi gan yr ASB ac maent yn gweithredu dim ond er mwyn profi ar gyfer Trichinella mewn cig, a hynny gan ddefnyddio dulliau profi swyddogol a ganiateir, o dan Trichinella official laboratories are designated by FSA and operate for the sole purpose of trichinella testing in meat using permitted official testing methods, o dan randdirymiad o ofynion achredu gorfodol yn Rheoliadau ar Reolaethau Swyddogol a Ddargedwir (OCR) 2017/625 (Erthygl 40).

Mae’r labordai hyn dan oruchwyliaeth Labordy Ymchwil Cenedlaethol y DU ar gyfer Paraseitiaid (Trichinella ac Echinococcus), a ddynodwyd gan yr ASB a Safonau Bwyd yr Alban.

Bydd labordai swyddogol Trichinella yng Ngogledd Iwerddon hefyd o dan oruchwyliaeth Labordy Ymchwil Cenedlaethol Gogledd Iwerddon ar gyfer Paraseitiaid (Trichinella, Echinoccus ac Anisakis), pan gânt eu dynodi gan yr ASB, i ofalu am fuddiannau Gogledd Iwerddon (yn unol â’r gofynion ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon).

Lloegr

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Cheale Meats 
Orchard Farm
Little Warley Hall Lane
Little Warley, Brentwood
Lloegr
CM13 3EN

C&K Meats
Mid Suffolk Business Park 
Pot Ash Lane, Eye
Suffolk
Lloegr
IP23 7HE

Cranswick Country Foods PLC
Staithes Road
Preston, Hull
Lloegr
HU12 8TB

Cranswick Country Foods Ltd. 
Brandon Road
Watton,
Norfolk
Lloegr
IP25 6LW

Dalehead Foods
Fulney Lane 
Spalding
Lloegr
PE12 6EP

Karro Food Group Ltd.
Hugden Way 
Malton 
Lloegr
YO17 6HG 

Woodhead Bros Meat Co. 
The Abattoir, Junction Street
Whitewalls Industrial Estate
Colne
Lloegr
BB8 8LH

Yr Alban

Quality Pork Ltd 
Brechin
Yr Alban
DD9 7PL

Gogledd Iwerddon

Karro Food Group Ltd.
70 Molesworth Road
Cookstown
Gogledd Iwerddon
BT80 8PJ

William Grant & Co. Ltd. 
16 Coney Road
Londonderry
Gogledd Iwerddon
BT48 8JP

Labordai swyddogol penodedig eraill yng Ngogledd Iwerddon

Labordai sy’n dadansoddi llaeth a chynhyrchion llaeth

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Newforge Lane
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 5PX
ffôn: 028 90255636

Labordai sy’n monitro samplau bwyd anifeiliaid

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Labordai sy’n monitro diocsinau a Biffenylau Polyclorinedig (PCBs) mewn bwyd a bwyd anifeiliaid

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) B.V
Zandbergsestratt 1, 
4569 TC Graauw, 
Yr Iseldiroedd
ffôn: +31 (0) 114 347 853
e-bost: QHSE@eurofins.com

Labordai sy’n monitro ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR)

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Stormont, Stoney Road
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT4 3SD
ffôn: 028 90 525785
e-bost: info@afbini.gov.uk

Agri-Food and Bioscience Institute (AFBI)
Newforge Lane
Belfast
Gogledd Iwerddon
BT9 5PX
ffôn: 028 90255636

Labordai sy’n monitro ychwanegion – lliwiau (lliwiau artiffisial sy’n toddi mewn dŵr)

Public Analysts Laboratory
St. Finbarr’s Hospital
Douglas Road
Ballinlough
Cork
Gweriniaeth Iwerddon