Neidio i’r prif gynnwys

Pam Beadman, Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).
Diweddarwyd ddiwethaf
Pam Beadman

Ymunodd Pam â’r ASB ym mis Medi 2021 fel Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad Dros Dro.

Ar ddechrau ei gyrfa, fel Cyfrifydd Siartredig, bu’n gweithio yn y sector preifat i Global Manufacturing PLC cyn ymuno â’r Gwasanaeth Sifil yn 2003, gan weithio i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) fel rheolwr Gradd 7. Roedd hi’n gyfrifol am gyflawni’r Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon. Dros y 18 mlynedd nesaf, cyflawnodd nifer o rolau ym maes cyllid yn Defra gan gynnwys Cyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol Dros Dro rhwng 2016 a 2018. Cyfarwyddodd bob agwedd ar gyllid gan gynnwys trafodaethau cyllid yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, cyn dychwelyd i rôl Dirprwy Gyfarwyddwr Cydymffurfio a Chyfrifyddu Ariannol, cyn symud i’r ASB.