Neidio i’r prif gynnwys

Ymunwch â'n Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol

Mae Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock, y Prif Weithredwr Emily Miles a'r Prif Gynghorydd Gwyddonol, yr Athro Robin May, yn gwahodd ceisiadau gan arbenigwyr mewn gwyddoniaeth i ymuno â Phwyllgorau Cynghori Gwyddonol (SACS) annibynnol, Grwpiau Arbenigwyr ar y Cyd (JEGs) a’r Cyngor Gwyddoniaeth (SC).
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae gwaith y pwyllgorau annibynnol sy’n cynghori yn helpu i sicrhau bod ein cyngor i ddefnyddwyr yn seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol orau a mwyaf diweddar. I ddysgu rhagor am waith y Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol, gwyliwch y fideo isod i glywed gan Dr Camilla Alexander-White, Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Brosesau Bwyd Newydd (ACNFP).

Y rôl

Rydym ni’n chwilio am arbenigwyr ymroddedig, galluog a llawn cymhelliant ym maes gwyddoniaeth a’r diwydiant i ddarparu cyngor annibynnol. Bydd aelodau'n helpu i sicrhau bod bwyd sy'n cael ei gynhyrchu neu ei werthu yn y Deyrnas Unedig yn ddiogel ac yn cael ei reoleiddio'n effeithiol.

Fel Cadeirydd neu aelod o SAC, byddwch chi’n asesu ac yn rhoi cyngor arbenigol ac annibynnol ar risgiau microbiolegol, cemegol a risgiau eraill mewn cynhyrchion a sylweddau bwyd a bwyd anifeiliaid.  

Mae'r Cyngor Gwyddoniaeth yn ehangu o ran maint ac yn edrych i recriwtio dau aelod newydd. Fel arbenigwr yn y Cyngor Gwyddoniaeth, byddwch chi’n darparu mewnwelediad a her strategol lefel uchel, arbenigol. Byddwch chi hefyd yn cynghori  Prif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB, yn ogystal â'r Bwrdd a thîm gweithredol yr ASB, a ddefnyddio gwyddoniaeth i gyflawni amcanion yr Asiantaeth. Yn flaenorol, mae'r Cyngor Gwyddoniaeth wedi gweithio ar brosiectau sy'n edrych ar ddefnyddio data a thechnoleg ddigidol yn ogystal â risgiau yn y system fwyd a sganio'r gorwel. Byddwch chi’n gweithio gyda chydweithwyr o ystod o ddisgyblaethau gwyddonol yn ogystal ag arbenigwyr anwyddonol ac aelodau lleyg (lay). 
 
Rydym ni’n chwilio am oddeutu 17 o aelodau newydd i ymuno â'n pwyllgorau.

Bydd aelodau newydd yn cynyddu dyfnder ac amrywiaeth arbenigedd mewn tri phwyllgor sy'n bodoli eisoes a’n Cyngor Gwyddoniaeth:

Caiff penodiadau i'r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol a’r Cyngor Gwyddoniaeth eu gwneud ar sail teilyngdod a thrwy ddilyn proses deg ac agored, yn unol â Chod Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus, gan ystyried cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Nid yw aelodau'r pwyllgor yn cael eu cyflogi gan yr ASB ac nid yw’r penodiadau yn rhai â thâl. Bydd aelodau'n cael ffioedd am baratoi a bod yn bresennol mewn cyfarfodydd, yn ogystal â threuliau rhesymol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ddatgan unrhyw fuddiannau a allai fod yn berthnasol i'r swyddi. Byddwn ni’n cyhoeddi buddiannau aelodau sy’n cael eu penodi. 

Sut i wneud cais

Os hoffech chi wneud cais i fod yn aelod ar y pwyllgor, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth a'r ffurflenni cais.

Y dyddiad cau yw 10 Ionawr 2021 am 23.59pm.

Ewch ati i lenwi ac anfon eich ffurflen gais at dîm recriwtio SAC

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer ym mis Chwefror 2021.