Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hylendid llaeth a gweddillion gwrthfiotig

Canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr llaeth ar safonau hylendid a phrofi llaeth am weddillion gwrthfiotig.

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mawrth 2020

Mae deddfwriaeth hylendid bwyd yn nodi dyletswydd busnesau bwyd i gynhyrchu bwyd yn ddiogel.

Canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr llaeth

Mae ein canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr llaeth yn helpu cynhyrchwyr llaeth i gyflawni'r safonau hylendid sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth, fel y maent yn berthnasol i ddaliadau cynhyrchu llaeth.

Maent yn cynnwys:

  • gwybodaeth am eich rhwymedigaethau cyfreithiol
  • canllawiau ar arfer da
  • Dyddiadur Cynnyrch Llaeth i'ch helpu i gofnodi a chynnal cofnodion effeithiol

England, Northern Ireland and Wales

Profi llaeth am weddillion gwrthfiotig

Mae'n rhaid i gynhyrchwyr llaeth sicrhau nad yw llaeth amrwd  o anifeiliaid sy'n cael eu trin â gwrthfiotigau neu yn y cyfnod cadw'n ôl yn mynd i mewn i'r gadwyn fwyd.

Rhaid i fusnesau bwyd brofi llaeth am wrthfiotigau ar wahanol bwyntiau yn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys ar y fferm. Os canfyddir fod llaeth yn cynnwys gweddillion gwrthfiotig yn uwch na'r uchfaswm gweddillion a ganiateir, mae'n rhaid i fusnesau bwyd gychwyn gweithdrefnau i sicrhau nad yw llaeth amrwd yn cael ei roi ar y farchnad.

Mae ein canllawiau ar brofi llaeth am weddillion gwrthfiotig yn egluro:

  • gofynion cyfreithiol
  • beth mae methu prawf sgrinio gwrthfiotigau yn ei olygu a pha gamau y mae gofyn eu cymryd
  • pwy y dylid eu hysbysu os oes prawf yn methu

England, Northern Ireland and Wales