Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Manylion cyswllt Safonau Gwin

Manylion cyswllt rhanbarthol ar gyfer y tîm arolygu Safonau Gwin.

Rydym yn gyfrifol am orfodi rheoliadau gwin yn y Deyrnas Unedig (DU). Mae hyn yn cynnwys yr holl safleoedd a’r masnachwyr yn y gadwyn gynhyrchu a marchnata, gan gynnwys cyfanwerthwyr, warysau a gwinllannoedd. Mae safleoedd manwerthu yn dod o dan reolaeth awdurdodau lleol.

Gellir cysylltu â’r Tîm Arolygu Safonau Gwin trwy anfon e-bost i winestandards@food.gov.uk neu drwy’r arolygydd rhanbarthol cyfrifol.

I apelio yn erbyn camau gorfodi ffurfiol, cysylltwch â thîm cymorth busnes yr ASB drwy e-bostio business.support@food.gov.uk

Cysylltiadau Safonau Gwin rhanbarthol

Arweinydd y Tîm Arolygu Safonau Gwin 

Mark Dawson – mark.dawson@food.gov.uk

Gogledd Cymru, Gogledd Lloegr a Gogledd Iwerddon

(Clwyd, Gwynedd, Ynys Môn, Northumberland, Tyne & Wear, Durham, Cumbria, Cleveland, Swydd Efrog, Swydd Gaerhirfryn, Glannau Humber, Manceinion Fwyaf a Gogledd Iwerddon)

Andrew Westwell – andrew.westwell@food.gov.uk

De Cymru a De Orllewin Lloegr

(De Cymru, Cernyw, Dyfnaint, Dorset, Gwlad yr Haf, Wiltshire, Hampshire, Berkshire, Swydd Buckingham, Swydd Rydychen a Swydd Gaerloyw)

Andy Kilby – andy.kilby@food.gov.uk

Dwyrain Canol Lloegr

(Swydd Derby, Swydd Nottingham, Swydd Lincoln, Swydd Gaerlŷr, Rutland, Swydd Northampton, Swydd Caergrawnt, Swydd Bedford, Swydd Warwick, Norfolk a Suffolk)

Stephen Goff – stephen.goff@food.gov.uk

Gorllewin Canol Lloegr

(Swydd Gaer, Swydd Stafford, Swydd Amwythig, Henffordd a Swydd Gaerwrangon a Gorllewin Canolbarth Lloegr)

Brian Smith – brian.smith@food.gov.uk

Siroedd Cartref Lloegr

(Gorllewin Sussex, Dwyrain Sussex, Caint, Essex, Swydd Hertford a rhannau o Surrey)

Matthew Dalton – matthew.dalton@food.gov.uk

Llundain

(O fewn yr M25)

Paul Murton – paul.murton@food.gov.uk

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Efallai y bydd y manylion cyswllt canlynol o ddefnydd i fusnesau gwin.

Cyrff masnach

Llywodraeth