Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio offer cegin plastig o Tsiena a Hong Kong

Rheolaethau mewnforio ar gyfer offer cegin plastig polyamid a melamin o Tsieina a Hong Kong.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae amodau a gweithdrefnau penodol ar gyfer mewnforio offer cegin plastig polyamid a melamin sy’n tarddu neu’n deillio o Tsieina a Hong Kong a sefydlwyd gan Reoliad y Comisiwn (UE) Rhif 284/2011.

Amodau mewnforio

I fewnforio offer cegin plastig sy’n tarddu neu’n deillio o Tsieina a Hong Kong i Aelod-wladwriaethau Ewrop, bydd gofyn i chi gyflwyno i’r awdurdod cymwys ar gyfer pob llwyth (consignment) ddatganiad ac adroddiad labordy yn cadarnhau ei fod yn bodloni gofynion o ran rhyddhau amonau aromatig cynradd a fformaldehyd.

Gweithdrefnau mewnforio

Mae’n rhaid i chi roi gwybod ymlaen llaw i’r awdurdod cymwys ar y pwynt cyflwyno cyntaf o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn y dyddiad a’r amser arfaethedig y mae’r llwythi i fod i gyrraedd. Mae gan y Deyrnas Unedig (DU) Bwyntiau Cyflwyno Cyntaf penodol ar gyfer llwythi sy’n tarddu neu’n deillio o Tsieina a Hong Kong.

Bydd gwiriad dogfennau, a gwiriad hunaniaeth a ffisegol, gan gynnwys samplu 10% o lwythi o’r fath i’w ddadansoddi mewn labordy, yn digwydd yn y Pwynt Cyflwyno Cyntaf. Bydd gofyn i chi dalu ffioedd yn ymwneud â rheolaethau mewnforio i’r awdurdod perthnasol lle mae’r rheolaethau hynny yn berthnasol. Ni fydd y ffioedd hyn yn uwch na’r costau y mae awdurdodau lleol yn eu talu.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau ar fewnforio offer cegin plastig o Tsiena a Hong Kong.

Rhestr o Bwyntiau Cyflwyno Cyntaf dynodedig y DU

Mae’r rhestr yn cynnwys enw’r porthladd a rhif uned y Pwynt Cyflwyno Cyntaf:

 • Porthladd Belfast – UK DPE 01
 • Porthladd Dover – UK DPE 02
 • Porthladd Felixstowe – UK DPE 03
 • Maes Awyr Gatwick – UK DPE 04
 • Porthladd Harwich – UK DPE 05
 • Maes Awyr Heathrow – UK DPE 06
 • Porthladd Hull a Goole – UK DPE 07
 • Porthladd Ipswich – UK DPE 08
 • Porthladd Lerpwl – UK DPE 09
 • Porthladd London Tilbury – UK DPE 10
 • London Thamesport – UK DPE 11
 • Porthladd Sheerness – UK DPE 12
 • Maes Awyr Manceinion – UK DPE 13
 • Manceinion (Porthladd Ellesmere Port) – UK DPE 16
 • Porthladd Southampton – UK DPE 17
 • Teesport – UK DPE 18
 • Porthladd Grimsby ac Immingham – UK DPE 19
 • Porthladd Portsmouth – UK DPE 20
 • Maes Awyr Stansted – UK DPE 21
 • Porthladd Grangemouth – UK DPE 22
 • Port of Tyne – UK DPE 23
 • Porthladd London Gateway – UK DPE 25

Gwneud cais am statws Pwynt Cyrraedd Cyntaf

Gall porthladd neu weithredwr maes awyr wneud cais am statws Pwynt Cyrraedd Cyntaf i ymdrin â llwythi o offer cegin plastig polyamid a melamin drwy lenwi’r ffurflen gais a’i hanfon mewn e-bost at imported.food@food.gov.uk