Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Proses ar gyfer carcasau cig coch sy’n cael eu gwrthod fel rhan o arolygiad post-mortem

Dull o ystyried gwrthod carcasau cig coch fel rhan o arolygiad post-mortem

Last updated: 14 Ionawr 2019

Mae’r polisi a amlinellir yn disgrifio proses adolygu ar gyfer sefyllfaoedd lle bo milfeddygon swyddogol a gweithredwyr busnesau bwyd yn anghytuno ynghylch a yw carcas cig coch yn addas i’w fwyta gan bobl. Nid yw’r dull hwn yn newid y modd y cynhelir unrhyw reolaethau swyddogol.

Cefndir

Fel rhan o arolygiad post-mortem, mae cynorthwywyr swyddogol a milfeddygon swyddogol, fel mater o drefn, yn nodi materion sy’n atal carcas a/neu offal sy’n cyd-fynd ag ef rhag cael eu dynodi’n addas i’w bwyta gan bobl.