Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Trwydded i ladd

Sut i gael trwydded ofynnol i ladd anifeiliaid mewn sefydliad cig.

Last updated: 24 Mawrth 2020
See all updates

Tystysgrif Cymhwysedd

Rhaid i unrhyw un sy'n cynnal gweithrediadau lladd penodol gael Tystysgrif Cymhwysedd, o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd. 

Tystysgrifau Cymhwysedd Dros Dro

Bydd hyn yn eich galluogi chi i weithio dan oruchwyliaeth deilydd Tystysgrif Cymhwysedd lawn ar gyfer y rhywogaeth a'r gweithrediadau rydych chi'n eu cynnal.

Rhaid darparu tystiolaeth gofrestru i'r Milfeddyg Swyddogol er mwyn i'r Dystysgrif Cymhwysedd Dros Dro gael ei chyhoeddi.

Mae'r dystysgrif hon yn ddilys am dri mis o'r dyddiad cyhoeddi. Mae'n rhaid i chi lwyddo mewn asesiad gan ddarparwr achrededig er mwyn derbyn tystysgrif cymhwyster.

Mae angen y dystysgrif hon arnoch chi er mwyn i Dystysgrif Cymhwysedd gael ei chyhoeddi.

Gallwch chi wneud cais ail-gyhoeddi'r dystysgrif dros dro am dri mis ar ôl i'r un blaenorol ddod i ben os na allwch chi gwblhau'r asesiad. Gallwch chi wneud hyn drwy'r Milfeddyg Swyddogol yn y lladd-dy.

Sut i wneud cais

Gallwch chi wneud cais i gael tystysgrif cymhwysedd neu drwydded i ladd anifeiliaid ar GOV.UK.

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y drwydded neu'r dystysgrif sydd ei hangen arnoch chi i ladd anifeiliaid, y gweithrediadau dan sylw, a'r broses ymgeisio.

Apeliadau yng Nghymru a Lloegr

Gellir apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed yng Nghymru a Lloegr i wrthod, atal neu ddiddymu Tystysgrif Cymhwysedd.

Mae'r system apelio yn rhoi hawl i chi gyflwyno sylwadau ysgrifenedig a mynd o flaen Tribiwnlys Haen Gyntaf y Siambr Reoleiddiol Gyffredinol.

I wneud hyn, mae angen i chi ddefnyddio ffurflen T98 y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'i hanfon o fewn 28 diwrnod i'r penderfyniad.

Mae angen i chi anfon y ffurflen apeliadau at:

  • General Regulatory Chamber, HM Courts and Tribunals Service, PO Box 9300, Leicester, LE1 6ZX.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Wales

Wales