Neidio i’r prif gynnwys

Lladd da byw gartref

Y gofynion cyfreithiol a chanllawiau ar gyfer lladd da byw gartref.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydych chi'n gallu lladd eich da byw eich hunain ar eich fferm neu'ch safle os mai chi a'ch teulu a fydd yn ei fwyta. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi lynu at y gofynion cyfreithiol a nodir yn y Canllaw ar ladd da byw gartref ar gyfer Cymru a Lloegr.

Mae'r ddogfen ganllaw hon ar gyfer:

  • perchnogion anifeiliaid sy'n ystyried lladd anifail ar y fferm neu ar y safle lle cedwir yr anifail
  • awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am orfodi a monitro ar y fferm

Diben y ddogfen yw lleihau'r risgiau i iechyd pobl trwy:

  • roi cyngor ar sut i ladd da byw ar y fferm yn gyfreithlon.

Nid yw'r canllaw hwn yn cwmpasu'r holl rywogaethau da byw, ond mae'n arbennig o berthnasol i:

  • wartheg
  • defaid
  • geifr