Neidio i’r prif gynnwys
Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, defnyddio ein gwasanaethau neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Dylech gofrestru eich busnes bwyd gyda’ch awdurdod lleol o leiaf 28 diwrnod cyn agor. Gallwch gofrestru yn rhad ac am ddim.

Os oes gennych chi fwy nag un safle, bydd angen i chi gofrestru pob un ohonynt.

Ydych chi’n trin a thrafod cig, pysgod, llaeth neu gynhyrchion llaeth?

Os yw’ch busnes yn ymwneud â thrin a thrafod cig, pysgod, llaeth neu gynhyrchion llaeth, mae’n bosibl y bydd gofyn i’ch awdurdod lleol eich arolygu a’ch cymeradwyo cyn i chi allu gwneud hynny.

Gwneud cais i gymeradwyo safle bwyd