Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, defnyddio ein gwasanaethau neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Rydym yn gyfrifol am orfodi rheoliadau gwin yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn y Deyrnas Unedig, sy’n cwmpasu pob safle a masnachwr o fewn y gadwyn cynhyrchu a marchnata, gan gynnwys cyfanwerthwyr, warysau a gwinllannoedd. Mae safleoedd manwerthu dan reolaeth awdurdodau lleol.

I apelio yn erbyn camau gorfodi ffurfiol cysylltwch â’n tîm cefnogi busnes
business.support@food.gov.uk

neu ysgrifennwch at:
Safonau Gwin yr ASB (Apeliadau)
Cymorth Busnes, Foss House,
Kings Pool, Peasholme Green
York YO1 7PR