Neidio i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am wenwyn bwyd tybiedig

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Rhoi gwybod am wenwyn bwyd tybiedig

Os cewch wenwyn bwyd, ewch i'ch meddyg teulu cyn gynted ag y gallwch. Gallwch ddewis adrodd am y gwenwyn bwyd trwy'ch meddyg teulu neu ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i roi gwybod i'ch cyngor lleol.

Cam 1 o 5

Mae gwenwyn bwyd yn salwch sy'n cael ei achosi gan fwyta bwyd wedi'i halogi. Fel arfer, nid yw'n ddifrifol ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella o fewn ychydig ddyddiau heb driniaeth.

Mae symptomau gwenwyn bwyd fel arfer yn dechrau o fewn diwrnod neu ddau ar ôl bwyta bwyd wedi'i halogi, ond gallant ddechrau ar unrhyw adeg, o rai oriau hyd at rai wythnosau'n ddiweddarach.

I gael rhagor o fanylion a chyngor ar bryd i weld eich meddyg teulu, ewch i NHS Choices.

Rhowch enw a chyfeiriad y busnes yn y DU. Dewiswch y busnes neu roi'r manylion â llaw
Unsure where you purchased the food? Look on our map.