Neidio i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am broblem diogelwch neu hylendid bwyd

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Sut i roi gwybod am broblem diogelwch neu hylendid bwyd

Gallwch chi roi gwybod am broblem bwyd mewn bwyty, siop fwyd neu gyda bwyd wedi’i archebu ar-lein i’r awdurdod lleol lle mae’r busnes wedi’i leoli. Bydd tîm diogelwch bwyd yr awdurdod lleol yn ymchwilio i’r mater ac yn cymryd unrhyw gamau priodol. Ewch ati i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i ddod o hyd i fanylion cyswllt y tîm diogelwch bwyd.

Yr hyn y gallwch chi roi gwybod amdano

Gallwch chi roi gwybod am y canlynol:

  • achosion tybiedig o wenwyn bwyd
  • darn estron yn eich bwyd
  • safleoedd budr
  • hylendid dwylo gwael
  • dulliau trin bwyd gwael
  • bwyd sydd wedi prydu neu sy’n cynnwys llwydni
  • bwyd sy’n cael ei werthu ar ôl ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’
  • gwybodaeth am alergenau sy’n anghywir neu ddim ar gael

Dylid anfon cwynion am fwyd o ansawdd gwael a gwasanaeth cwsmeriaid gwael yn uniongyrchol at y busnes neu’r platfform archebu. Mae hyn yn cynnwys:

  • problemau gyda thaliadau ac ad-daliadau
  • bwyd tecawê sy’n hwyr, yn anghywir neu sydd ar goll

I gael cyngor am eich hawliau fel defnyddiwr, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth.

Dewch o hyd i’ch tîm diogelwch bwyd

Nodwch god post i chwilio am y tîm diogelwch bwyd yn yr ardal.