Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Hawlfraint y Goron

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Ebrill 2018
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Ebrill 2018

Diogelir y deunydd a gynhwysir ar y wefan hon gan Hawlfraint y Goron, oni nodir yn wahanol.

Trwydded Llywodraeth Agored

Gallwch chi ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon (gan eithrio logos neu luniau) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. Rydym yn annog defnyddwyr i sefydlu dolenni hyperdestun i’r wefan hon.

Dylid e-bostio unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth hon at psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 

Darllen y drwydded

Lluniau stoc

Noder nad yw hawlfraint llawer o’r lluniau stoc ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn perthyn i’r Goron. O’r herwydd, ni allwn roi caniatâd i chi atgynhyrchu’r delweddau hyn.