Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Hawlfraint y Goron

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 April 2018
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 April 2018

Diogelir y deunydd a gynhwysir ar y wefan hon gan Hawlfraint y Goron, oni nodir yn wahanol.

Trwydded Llywodraeth Agored

Gallwch chi ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon (gan eithrio logos neu luniau) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. Rydym yn annog defnyddwyr i sefydlu dolenni hyperdestun i’r wefan hon.

Dylid e-bostio unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth hon at psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 

Darllen y drwydded

Lluniau stoc

Noder nad yw hawlfraint llawer o’r lluniau stoc ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn perthyn i’r Goron. O’r herwydd, ni allwn roi caniatâd i chi atgynhyrchu’r delweddau hyn.