Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Help

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Awst 2019

Sut i fanteisio i'r eithaf ar ein gwefan, gan gynnwys defnyddio cwcis, hygyrchedd y wefan, y polisi preifatrwydd a'r telerau ac amodau defnyddio.

Hygyrchedd
Manylion hygyrchedd

Gwasanaethau Beta
Sut mae gwasanaethau newydd yn cael eu datblygu ar food.gov.uk a'r hyn y mae'n ei olygu i ddefnyddwyr

Cwcis
Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar food.gov.uk a phwrpas pob cwci

Data agored
Gwybodaeth am sut i ddefnyddio ein data agored

Polisi preifatrwydd
Sut ydym ni'n ymdrin â phreifatrwydd defnyddwyr

Telerau ac amodau
Gwybodaeth am y defnydd o food.gov.uk