Search results

Showing 1-10 of 42 with current search filters

Mae lefelau ymwrthedd gwrthficrobaidd E.coli mewn cigoedd sy'n cael eu manwerthu yn y Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn isel

Heddiw, rydym ni wedi cyhoeddi canlyniadau trydydd blwyddyn arolwg yr Undeb Ewropeaidd a gomisiynwyd gennym ni i asesu amlder mathau penodol o ymwrthedd gwrthficrobaidd E. coli mewn porc a chig eidion amrwd sy'n cael ei fanwerthu yn y Deyrnas Unedig (DU). Mae canlyniadau'n dangos bod lefelau ymwrthedd gwrthficrobaidd yn parhau i fod yn gyson isel, yn debyg i lefelau’r arolwg blaenorol ar gig eidion a phorc yn y flwyddyn gyntaf.
Newyddion
13 Tachwedd 2018