Canlyniadau chwilio

Dangos 1-10 o 73 gyda’r hidlyddion chwilio presennol

Cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon ar gyfer 2018/19

Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ei Hadroddiad Blynyddol a'i Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'n amlinellu ein perfformiad a'n gweithgareddau yn 2018/19 ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am gost net o £98.7 miliwn.
Newyddion
22 Gorffennaf 2019

Yr Asiantaeth yn croesawu cyfraith labelu alergenau newydd

Mae Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi croesawu'r cyhoeddiad am gyfraith labelu alergenau newydd i ddiogelu ymhellach y ddwy filiwn o bobl sy'n byw gydag alergedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU). Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove
Newyddion
25 Mehefin 2019

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau Campylobacter

Mae'r 9 prif fanwerthwr bwyd wedi cyhoeddi eu canlyniadau ar gyfer Ionawr - Mawrth 2019 o ran Campylobacter mewn cyw iâr ffres wedi'i brynu o siopau ac wedi'i gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU).
Newyddion
13 Mehefin 2019