Search results

Showing 1-10 of 22 with current search filters

Cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Safbwyntiau’r Cyhoedd

Cyhoeddwyd canlyniadau Tracio Agweddau'r Cyhoedd Ddwywaith y Flwyddyn (Mai 2018) yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) heddiw. Rydym ni'n cynnal yr arolwg tracio hwn â defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, i fonitro newidiadau mewn agweddau defnyddwyr tuag at faterion sy'n ymwneud â bwyd a'r ASB.
Newyddion
1 Awst 2018

Yr Asiantaeth yn treialu 'blockchain' am y tro cyntaf

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cwblhau cyfnod peilot yn defnyddio technoleg blockchain mewn lladd-dy gwartheg yn llwyddiannus. Dyma'r tro cyntaf i blockchain gael ei ddefnyddio fel dull rheoleiddiol i sicrhau cydymffurfiaeth yn y sector bwyd.
Newyddion
29 Mehefin 2018

Lefelau campylobacter yn parhau i fod yn gyson

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter Ionawr-Mawrth 2018 ar gyfer cywion ieir cyfan ffres sy'n cael eu cynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU) a'u gwerthu yn siopau'r DU.
Newyddion
19 Mehefin 2018

Y newyddion diweddaraf gan yr ASB

Rydym ni wedi diweddaru ein gwefan i gynnig gwell gwasanaeth i'n defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i'r system o danysgrifio i'n rhybuddion e-bost a negeseuon testun (SMS). Er mwyn parhau i dderbyn y newyddion diweddaraf gan yr ASB, bydd angen i chi ail-danysgrifio i'n gwasanaeth.
Newyddion
4 Ebrill 2018