Search results

Showing 51-60 of 426 with current search filters

Yr Asiantaeth yn croesawu cyfraith labelu alergenau newydd

Mae Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi croesawu'r cyhoeddiad am gyfraith labelu alergenau newydd i ddiogelu ymhellach y ddwy filiwn o bobl sy'n byw gydag alergedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU). Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove
Newyddion
25 Mehefin 2019
Showing 51-60 of 426