Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

The proposed approach to domestic legislation relating to food and feed safety and hygiene, food compositional standards and food labelling (including nutrition labelling) in Northern Ireland

Northern Ireland

Consultation seeking stakeholders’ views on the proposed approach to technical amendments to NI domestic legislation relating to food and feed safety and hygiene, food compositional standards and food labelling (including nutrition labelling).

Last updated: 7 Rhagfyr 2020

This consultation will be of most interest to

Food and animal feed businesses including manufacturers, wholesalers and retailers and enforcement authorities. The consultation may also be of interest to health professionals, consumer groups and others with an interest in food and feed legislation.

About this consultation

This consultation concerns the proposed approach to technical amendments to Northern Ireland (NI) domestic legislation relating to food and feed safety and hygiene, food compositional standards and food labelling (including nutrition labelling). These amendments are necessary to reflect the application of the Withdrawal Agreement and the Protocol on Ireland/Northern Ireland (NIP) to ensure NI food and feed law remains effective at the end of the Transition Period (TP).

Consultation Pack

Northern Ireland

How to respond

Responses to this consultation should be sent to:

Email: executive.support@food.gov.uk

Postal address:

Executive Support Unit
Food Standards Agency in Northern Ireland
10a-c Clarendon Road
Belfast
BT1 3BG

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.