Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Polisi cwcis

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 August 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 August 2023
Gweld yr holl ddiweddariadau

Pan fyddwn ni’n darparu gwasanaethau, rydym am iddyn nhw fod yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae ein gwefan yn gosod ffeiliau bach (a elwir yn 'cwcis') ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n pori drwy'r wefan.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • fesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan fel y gellir ei diweddaru a'i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • cofio'r hysbysiadau rydych chi wedi'u gweld fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto
Ni ddefnyddir cwcis ar food.gov.uk i'ch adnabod yn bersonol.

Newid eich gosodiadau cwcis

Gallwch chi newid pa gwcis rydych chi’n hapus i ni eu defnyddio:

Rhagor o wybodaeth am sut i reoli cwcis.

Cwcis ar food.gov.uk a ratings.food.gov.uk

Cwcis hollol angenrheidiol

SessionID

Enw: JSESSIONID a PHPSESSID
Diben: fe'i defnyddir i gynnal sesiwn defnyddiwr anhysbys gan y gweinydd
Yn dod i ben: ar ôl diwedd y sesiwn defnyddiwr

Neges cwcis

Enw: cookie-options, cookieconsent_dismissed
Diben: fe’i defnyddir i gofio a wnaethoch chi glicio i dderbyn  cwcis dewisol ai peidio

Cloudflare

Enw: __cfduid
Diben: wedi’i osod i nodi traffig gwe dibynadwy. Nid yw'n cyfateb i unrhyw enw defnyddiwr o fewn y rhaglen ar y we, ac nid yw'r cwci yn storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.
Yn dod i ben: 5 mlynedd

Rhagor o fanylion am y cwcis a osodwyd gan Cloudflare.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Rydym ni’n defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio food.gov.uk. Rydym ni’n gwneud hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y wefan yn diwallu anghenion y defnyddwyr ac i'n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw
  • faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen
  • sut rydych chi'n cyrraedd y wefan 
  • beth rydych chi'n ei glicio arno tra'ch bod yn ymweld â'r wefan

Nid ydym ni’n caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Enw: _ga
Diben: ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen
Yn dod i ben: 2 flynedd

Enw: _gid
Diben: ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen
Yn dod i ben: 24 awr

Enw: _gat
Diben: cael ei ddefnyddio i reoli cyfradd ceisiadau i ymweld â’r dudalen. Nid yw'r cwci hwn yn storio unrhyw wybodaeth defnyddiwr
Yn dod i ben: mae'r gosodiadau dod i ben wedi'u gosod gan Google

Enw: _utma
Diben: mae'n rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o'r blaen, felly gallwn gyfrif faint o'n hymwelwyr sy'n newydd i food.gov.uk neu i dudalen benodol
Yn dod i ben: 2 flynedd

Name: _utmb
Diben: gweithio gyda _utmc i gyfrifo faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar food.gov.uk ar gyfartaledd
Yn dod i ben:30 munued

Enw: _utmc
Diben: gweithio gyda _utmb i gyfrifo pan fyddwch chi'n cau eich porwr
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Enw: _utmz
Diben: dweud wrthym sut wnaethoch chi gyrraedd food.gov.uk (er enghraifft o wefan arall neu drwy beiriant chwilio)
Yn dod i ben: 6 mis

SiteImprove

Enw: nmstat
Purpose: ystadegau am ddefnydd o'r wefan, er enghraifft pryd wnaethoch chi ymweld â'r wefan ddiwetha
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Yn dod i ben: 1000 diwrnod ar ôl yr ymweliad diwethaf

Enw: AWSELB / AWSELBCOR
Diben: wedi'i osod gan SiteImprove i bennu dilyniant ymweliadau tudalen defnyddiwr i ddeall teithiau defnyddiwr
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Cwcis sy'n helpu gyda'n cyfathrebu a'n marchnata

Cwcis YouTube

Rydym ni’n defnyddio YouTube i roi fideos ar rai o dudalennau'r wefan. Mae YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch chi'n ymweld ag un o'r tudalennau hyn.

Enw: use_hitbox
Purpose: rhif a gynhyrchir ar hap sy'n nodi'ch porwr
Expires: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Enw: VISITOR_INFO1_LIVE
Diben: galluogi Youtube i gyfrif sawl gwaith rydych chi’n edrych ar fideos Youtube sydd wedi'u mewnosod
Dyddiad dod i ben: 9 mis

Sylwch, os oes gennych gwcis YouTube eisoes, ni allwch chi gael gwared arnyn nhw trwy newid gosodiadau ar ein tudalen caniatâd cwcis. I gael gwared ar gwcis sy'n bodoli, bydd angen i chi glirio'r cwcis yn eich porwr.

Rhagor o fanylion am y cwcis a osodwyd gan YouTube.

Cwcis ar wefannau eraill yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Ni ellir rheoli cwcis ar wefannau eraill yr ASB o'r dudalen caniatâd cwcis ar food.gov.uk. Gallwch chi reoli cwcis pan fyddwch chi ar y gwefannau hyn gan ddefnyddio rheolydd y porwr.

Dyma ragor o wybodaeth am sut i reoli cwcis.

Hyfforddiant alergedd ac anoddefiad bwyd (allergytraining.food.gov.uk)

Enw: MoodleSession
Diben: darparu parhad ac yn cadw’r defnyddwyr wedi’u mewngofnodi o dudalen i dudalen
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n allgofnodi neu'n cau eich porwr

Enw: MoodleID
Diben: yn cofnodi'r enw defnyddiwr pan fyddwch yn mewngofnodi ac yn caniatáu i'r maes enw defnyddiwr gael ei lenwi'n awtomatig y tro nesaf y byddwch yn ymweld

Enw: _ga
Diben: Ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â allergytraining.food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen
Dyddiad dod i ben: 2 flynedd

Enw: _gid
Diben: Ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â allergytraining.food.gov.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Enw: _gat
Diben: cael ei ddefnyddio i reoli cyfradd ceisiadau i ymweld â’r dudalen
Yn dod i ben: pan fyddwch chi'n cau eich porwr

Adnodd gwe MyHACCP (food.gov.uk/myhaccp)

Enw: SESS [ID unigryw]
Diben: caniatáu mewngofnodi a defnyddio'r gwasanaeth MyHACCP; yn hanfodol ar gyfer ymarferoldeb gwefan MyHACCP
Yn dod i ben: 23 diwrnod

Gwasanaeth ‘Cofrestru Busnesau Bwyd’

Enw: connect.sid
Diben: fe'i defnyddir i barhau â data cofrestru
Yn dod i ben: 24 awr

Enw: _gid
Diben: ein helpu ni i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â’r gwasanaeth drwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen
Yn dod i ben: 3 diwrnod

Cwcis ar wefannau Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol

Mae gan wefannau’r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol eu polisi cwcis eu hunain.

Dyma ragor o wybodaeth am gwcis ar wefannau’r Pwyllgorau.

 

Cwcis ar wefannau rydym ni'n darparu dolenni iddyn nhw

Gall gwefannau a gwasanaethau eraill yr ydym ni’n rhannu dolenni iddyn nhw osod cwcis ychwanegol ac, os felly, bydd ganddynt eu polisi cwcis eu hunain. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau eraill y llywodraeth a gwefannau cyfryngau cymdeithasu fel Facebook neu Twitter.

Gwasanaeth tanysgrifio GovDelivery

Rydym ni’n defnyddio gwasanaethau cyfathrebu govDelivery (Granicus) i gyhoeddi negeseuon e-bost i'n tanysgrifwyr (yn agor gwefan govDelivery). Mae cwcis a thechnolegau eraill yn berthnasol pan fyddwch chi'n agor neu'n ymateb i negeseuon e-bost a ddarperir trwy'r gwasanaethau govDelivery.
 
Darllenwch ddatganiad cwcis tanysgrifwyr govDelivery.