Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Prosiect ymchwil

Bwyd a Chi - Dadansoddi Eilaidd - Cylch 1-4

Ymchwil dadansoddi eilaidd gan ddefnyddio data o bedwar cylch cyntaf yr arolwg Bwyd a Chi

Last updated: 25 Ebrill 2018

Comisiynodd yr ASB gyfres o bapurau dadansoddi eilaidd gan ddefnyddio data o arolwg Bwyd a Chi, a gynhaliwyd gan NatCen Social Research.

Mae’r rhain yn cwmpasu:

  • Gorsensitifrwydd bwyd
  • Labelu bwyd
  • Diogelwch Bwyd

Bwyd a Chi yw ein harolwg blaenllaw i ddefnyddwyr. Mae'n arolwg tebygolrwydd ar hap bob dwy flynedd sy'n darparu gwybodaeth am ymddygiadau, agweddau a gwybodaeth yr adroddir amdanynt mewn perthynas â diogelwch bwyd a phynciau eraill sy'n ymwneud â bwyd. Cynhaliwyd Cylch Cyntaf Bwyd a Chi yn 2010, cylch dau yn 2012 a chylch tri yn 2014.

Adroddiadau ymchwil

Wales

Northern Ireland

Northern Ireland