Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Canlyniadau chwilio

Dangos 1-10 o 14 gyda’r dewisiadau hidlo presennol
Ymchwil o'r Arolwg Bwyd a Chi 2: Cylch 1-2
Ymchwil o Bwyd a Chi 2: Cylch 3
Ymchwil o'r arolwg Bwyd a Chi 2: Cylch 2
Ymchwil o'r Arolwg Bwyd a Chi 2: Cylch 2.
Ymchwil o Bwyd a Chi 2: Cylch 1.
Rydym ni wedi comisiynu ymchwil annibynnol i asesu cyfran y busnesau bwyd sy'n arddangos eu sgoriau hylendid bwyd ers 2011. Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cylch ymchwil 2019 gan gymharu â blynyddoedd blaenorol lle bo modd.
Rydym ni'n cynnal arolwg blynyddol o agweddau defnyddwyr tuag at y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) i dracio eu hymwybyddiaeth o'r cynllun, eu hagweddau tuag ato a’u defnydd o'r sgoriau dros amser.
Cwestiwn risg: Beth yw'r risg y bydd bwyd, deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd, neu ddeunydd becynnu bwyd yn ffynhonnell neu'n llwybr trosglwyddo SARS-CoV-2 i ddefnyddwyr y Deyrnas Unedig?
O ystyried ffocws yr Asiantaeth Safon Bwyd (ASB) ar ddiogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd, mae'n bwysig deall barn defnyddwyr am dechnolegau bwyd newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Fe wnaeth yr ASB gomisiynu ‘Collingwood Environmental’ i greu adolygiad llenyddiaeth cyfoes a chynnal ymchwil ansoddol i archwilio barn defnyddwyr ar dechnolegau sy'n dod i'r amlwg.
Ymchwil dadansoddi eilaidd gan ddefnyddio data o bum cylch cyntaf yr arolwg Bwyd a Chi.
Yn dangos 1-10 o 14