Diwydiant a Busnes

vegetables in supermarket
P'un a ydych chi'n berchennog caffi neu fwyty, yn ffermwr neu'n gigydd, mae'r adran hon yn cynnwys cyngor a chanllawiau ar gyfer cynhyrchu bwyd yn ddiogel.

Mae'r Asiantaeth yn ymwneud â'r diwydiant bwyd cyfan - o ffermio, cynhyrchu a dosbarthu bwyd, i fanwerthu ac arlwyo. Mae'r Asiantaeth yn gweithredu ar hylendid bwyd ym mhob cam o'r gadwyn, gan ddarparu gwybodaeth a chanllawiau ar arferion gorau a gofynion cyfreithiol.

Rhagor yn yr adran hon