Gorfodi a Rheoleiddio

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cydweithio'n agos â swyddogion gorfodi cyfraith bwyd mewn awdurdodau lleol i sicrhau y cydymffurfir â chyfraith bwyd o'r fferm i'r fforc.

Mae'n cynnig cyngor ar amrywiaeth o faterion gorfodi, gan amlinellu hawliau a chyfrifoldebau awdurdodau gorfodi a busnesau bwyd. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod diogelwch bwyd a gofynion cyfreithiol yn cael eu cynnal a'u monitro

Mae rhagor o fanylion am waith Gorfodi'r Asiantaeth i'w gael isod.

Rhagor yn yr adran hon