Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn disgrifio pa wasanaethau rydym ni’n eu darparu yn Gymraeg a sut a phryd y caiff y gwasanaethau hynny eu darparu.

Mae ein polisi iaith yn diwallu gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur yr Iaith Gymraeg 2011. Mae gennym ni Uned Iaith Gymraeg fewnol sy'n gyfrifol am weithredu a goruchwylio'r cynllun, yn ogystal â darparu gwasanaethau dwyieithog yng Nghymru. 

Cafodd ein Cynllun ei ddiweddaru a’i gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg ym mis Mawrth 2019.

O dan Mesur y Gymraeg 2011, bydd y Cynllun hwn yn cael ei ddisodli gan Safonau’r Gymraeg yn y pen draw sy’n gweithredu ar yr un egwyddor, i gynnig dewis iaith rhagweithiol i ddefnyddwyr yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Safonau hyn i’w gweld ar wefan Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y Safonau. Hyd nes y daw’r Safonau hyn i rym, byddwn yn parhau i weithredu yn unol â’r Cynllun Iaith hwn.