Neidio i’r prif gynnwys

Datganiad o Adnoddau

Sut rydym ni'n codi tâl am gyflawni rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cig cymeradwy.
Diweddarwyd ddiwethaf

Cymru a Lloegr 

Mae'r ddogfen hon yn cofnodi'r gofynion prosesu a'r adnoddau sydd eu hangen mewn safle unigol.

Bydd hyn yn cynnwys manylion oriau gweithredu'r safle at ddibenion rheolaethau swyddogol. Mae angen y gofynion adnoddau er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau codi tâl.

Gogledd Iwerddon

Mae'r ddogfen hon ar gyfer gweithredwyr busnesau bwyd cymeradwy yng Ngogledd Iwerddon a Milfeddygon Swyddogol, i'ch helpu chi i ddeall pa adnoddau sydd eu hangen am gyfnod penodedig.

Mae'r Datganiad o Adnoddau yn darparu'r wybodaeth hanfodol i alluogi gweithredwyr busnesau bwyd a Milfeddygon Swyddogol i gytuno ar faint o adnoddau sydd eu hangen mewn safle penodol. Mae gweithredwyr busnesau bwyd a'r Milfeddyg Swyddogol preswyl yn cytuno ar y ddogfen yn fisol.