Neidio i’r prif gynnwys

Busnesau bwyd a diod – cyflenwi i'r gadwyn fwyd anifeiliaid

Mae'n rhaid i fusnesau bwyd a diod, gan gynnwys manwerthwyr sy'n cyflenwi cynhyrchion bwyd i'w defnyddio fel bwyd anifeiliaid, gydymffurfio â gofynion y Rheoliad Hylendid Bwyd (183/2005).
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae hyn yn gymwys p'un a yw cynhyrchion yn cael eu cyflwyno drwy brosesydd bwyd neu eu hanfon yn uniongyrchol at ffermydd ai peidio. Mae busnesau sy'n darparu cynhyrchion bwyd ar gyfer bwyd anifeiliaid anwes wedi'u cynnwys yn y gofynion hyn hefyd. Mae hefyd rhaid i fusnesau gydymffurfio â system Ddadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) sy'n briodol i'r gweithgarwch a gyflawnir

Pwysig

Mewn ymateb i ymholiadau gan y diwydiant yn ystod y Coronafeirws (COVID-19), rydym ni wedi cyhoeddi eglurhad i gynhyrchwyr bwyd anifeiliaid mewn perthynas ag ailfformiwleiddio a labelu cynhyrchion, yn ogystal â gwybodaeth am gyfleusterau cynhyrchu.

Rheoliad Hylendid Bwyd Anifeiliaid (183/2005)

Mae'r canllawiau rheoleiddiol hyn yn manylu ar ofynion y mae'n rhaid i fusnesau penodol yn y sector bwyd a diod eu bodloni er mwyn cydymffurfio â Rheoliad Rhif 183/2005 ar hylendid bwyd. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, ac i safleoedd sy'n cyflenwi deunyddiau i'w defnyddio ar gyfer bwyd anifeiliaid gan gynnwys:

  • mewnforwyr
  • gweithgynhyrchwyr a phroseswyr
  • manwerthwyr
  • arlwywyr a gofalwyr 

Gofynion

Mae'n rhaid i fusnesau bwyd a diod, gan gynnwys manwerthwyr sy'n cyflenwi cynhyrchion bwyd i'w defnyddio fel bwyd anifeiliaid, gydymffurfio â'r Rheoliad Hylendid Bwyd Anifeiliaid 183/2005.

Mae hyn yn berthnasol p'un a chaiff cynhyrchion bwyd eu cyflenwi drwy brosesydd bwyd neu eu hanfon at ffermydd. Mae busnesau sy'n darparu cynhyrchion bwyd ar gyfer bwyd anifeiliaid anwes hefyd wedi'u cynnwys yn y gofynion hyn.

Mae'r gofynion hyn

Mae'n rhaid i fusnesau hefyd weithredu system Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) sy'n briodol i'r gweithgarwch a gyflawnir.

Mae rhagor o wybodaeth ar Reoliad 183/2005 ar Hylendid Bwyd Anifeiliaid yn y ddeddfwriaeth Bwyd Anifeiliaid.