Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cofrestru ac arolygu llaeth

Sut i wneud cais i gofrestru daliad cynhyrchu llaeth a sut rydym ni’n cynnal arolygiadau ar ffermydd llaeth

Last updated: 5 Mawrth 2020

Cofrestru daliad cynhyrchu llaeth

Er mwyn gallu cynhyrchu llaeth a chynnyrch llaeth, bydd angen i chi gofrestru.

Yng Nghymru ac yn Lloegr, gallwch chi wneud cais i gofrestru gyda ni gan ddefnyddio'r ffurflen gais i gofrestru daliad cynhyrchu llaeth.

England and Wales

Arolygiadau hylendid llaeth

Rydym ni’n arolygu pob fferm laeth yng Nghymru ac yn Lloegr.

Mae ein harolygiadau hylendid llaeth yn sicrhau bod safon foddhaol o hylendid yn cael ei chynnal ar bob fferm laeth a bod yr holl rwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu bodloni. Rydym ni’n gwneud hyn trwy:

 • arolygu safleoedd ac offer godro
 • arolygu anifeiliaid sy'n cynhyrchu llaeth
 • gorfodi safonau boddhaol

Mae'r arolygiadau'n helpu i ddiogelu cyflenwad llaeth amrwd y genedl rhag cael ei halogi gan facteria a sylweddau niweidiol eraill.

Pa mor aml y cynhelir arolygiadau?

Mae'r amlder arolygu arferol ar gyfer safleoedd cofrestredig sy’n cynhyrchu llaeth yn dibynnu ar:

 • math o gynnyrch
 • math o rywogaeth sy’n cynhyrchu’r llaeth
 • dyddiad yr arolygiad diwethaf
 • aelodaeth o'r cynllun achrediad trydydd parti (Cynllun Sicrwydd Ffermydd Llaeth Tractor Coch)
 • hanes cydymffurfio’r fferm
 • unrhyw wybodaeth, cwynion neu ymchwiliadau lleol eraill a allai olygu bod angen arolygiad

Arolygu bob 6 mis

 • llaeth buwch i’w yfed yn amrwd i'w werthu’n uniongyrchol i'r defnyddiwr terfynol
 • llaeth yfed amrwd o'r holl rywogaethau eraill i’w werthu’n uniongyrchol i’r defnyddiwr terfynol 

Arolygu bob 2 flynedd

 • cynhyrchu llaeth amrwd i'w gyfanwerthu o rywogaethau heblaw gwartheg 
 • cynhyrchu llaeth amrwd i'w gyfanwerthu o wartheg ar fferm laeth heb ei gwarantu

Arolygu bob 10 mlynedd

 • cynhyrchu llaeth amrwd i'w gyfanwerthu o wartheg ar fferm laeth warantedig