Neidio i’r prif gynnwys

Cynhyrchu gwin

Wrth gynhyrchu gwin, mae angen i chi fod yn ymwybodol o lefelau cyfoethogi, cyfyngiadau sylffwr deuocsid, a melysu gwin.
Diweddarwyd ddiwethaf

Cyfyngiadau cyfoethogi

Mae lefelau cyfoethogi (neu chaptalization) yn cyfeirio at lefel y siwgr a gaiff ei ychwanegu at y grawnwin sydd ei angen i gynyddu’r cynnwys alcohol cyn eplesu. Ers hydref 2009, y cyfyngiad cyfoethogi a ganiateir yw cynnydd o 3% yng nghyfanswm yr alcohol. Os nad yw’r amodau hinsoddol yn ffafriol, gellir cyflwyno cyfyngiad ychwanegol o 0.5% os caiff ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae’r lefel isaf o alcohol gwirioneddol yn aros ar gyfaint o 8.5% ar gyfer gwin sydd heb ddynodiad daearyddol. Yn ymarferol mae’r cryfder isaf a ganiateir ar gyfer alcohol naturiol nawr yn 5.5%, oni bai bod y cyfoethogiad o 0.5% wedi’i ganiatáu. Mae’r lefel uchaf a ganiateir ar gyfer cyfanswm alcohol mewn gwin wedi’i gyfoethogi yn aros ar 11.5% ar gyfer gwin gwyn, a 12% ar gyfer gwin coch a gwin rosé. Nid yw’r lefel uchaf a ganiateir yn berthnasol i Win Ansawdd (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig).

Os ydych chi'n cyfoethogi gwin, mae angen i chi anfon y ffurflen rhoi gwybod am gyfoethogi at winestandards@food.gov.uk

Lefelau uchaf a ganiateir ar gyfer sylffwr deuocsid

Ar gyfer gwin a gynaeafwyd o 2009 ymlaen, y lefelau uchaf a ganiateir ar gyfer sylffwr deuocsid yw:

  • gwin coch 150mg/litr
  • gwin gwyn a rosé 200mg/litr (lefelau uwch ar gyfer gwinoedd â 5+gram/litr o weddillion siwgr fel y nodir yn Rheoliad Arferion Gwinyddiaeth 606/2009)
  • gwin pefriog o ansawdd 185mg/litr (heb ei newid)

Melysu

Does dim gwahaniaeth mewn darpariaethau melysu rhwng gwinoedd wedi’u cyfoethogi ai peidio. Ni ellir cynyddu cyfanswm (gwirioneddol a phosibl) cryfder gwinoedd o fwy na chyfaint o 4%. Mae cyfanswm y cryfder alcohol uchaf yn aros ar 15%, heblaw am Winoedd Ansawdd (categori Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) sydd heb eu cyfoethogi. 

Canllawiau ar gyfer y diwydiant bwyd

I gael gwybodaeth am wirodydd (spirits), gwin a chwrw, gallwch brynu a darllen y Canllawiau Arfer Hylendid Da ar Ddiodydd Gwirod (Saesneg yn unig).