Neidio i’r prif gynnwys

Gweminar labelu bwyd PPDS ar gyfer busnesau bwyd yn y Deyrnas Unedig

Newidiodd y gyfraith o ran labelu alergenau ar fwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol (PPDS) ar 1 Hydref 2021. Er mwyn helpu busnesau bwyd i baratoi gwnaethom gynnal y weminar hon.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gall ein gweminar labelu bwyd PPDS ar gyfer busnesau bwyd yn y DU helpu busnesau bwyd bach a micro i ddeall yn well beth yw bwyd PPDS, sut mae’n effeithio ar eich busnes a sut gallwch chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau newydd o 1 Hydref 2021.

Agenda’r Weminar PPDS

Croeso a chyflwyniadau

Michael White, Dirprwy Gyfarwyddwr – Pennaeth Polisi Diogelwch Bwyd, Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Cefndir Cyfraith Natasha

Tim McLachlan, Prif Weithredwr, Sefydliad Ymchwil Alergedd Natasha.

Beth yw bwyd PPDS?

Arvind Thandi, Arweinydd Tîm – Gorsensitifrwydd i Fwyd, ASB

Beth sydd angen i chi ei wneud i gydymffurfio?

Steve Lewis-Adie, Rheolwr Polisi – Tîm Polisi Rheoleiddio, ASB Cymru

Greggs yn rhannu’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu ac enghreifftiau ar gyfer busnesau llai

Claire Florey, Rheolwr Materion Rheoleiddio, Greggs.

Mark Cowley, Cynnyrch Gweithrediadau Manwerthu, Greggs

Llais busnes

Mark Laurie, Cyfarwyddwr Rhanddeiliaid, Cymdeithas Arlwyo Nationwide.

Sesiwn Holi ac Ateb fyw gyda'n panel arbenigol

Y siaradwyr uchod ynghyd â Calum Yule, Cynghorydd Polisi, Safonau Bwyd yr Alban, a Nuala Meehan, Arweinydd Safonau Bwyd – Cydymffurfiaeth Diogelwch a Rheoleiddio, ASB Gogledd Iwerddon