Neidio i’r prif gynnwys

Mewnforio sawsiau sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid

Penodol i Lloegr a Cymru
Canllawiau ar hylendid bwyd a halogion wrth fewnforio sawsiau sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

Mae rheolau llym ar gyfer mewnforio sawsiau o drydydd gwledydd sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid. Mae’r rheolau hyn yn cynnwys sawsiau sy'n cynnwys unrhyw:

 • gig
 • dofednod (poultry)
 • pysgod
 • wyau a chynhyrchion wyau
 • mêl

Rhaid i'r mathau hyn o sawsiau fodloni'r un gofynion hylendid bwyd a gweithdrefnol â’r rhai ar gyfer Prydain Fawr.

Rhaid iddynt hefyd gael tystysgrif iechyd a ddyfarnwyd gan awdurdod cymwys y wlad tarddiad.
Mae enghreifftiau o gynhyrchion o'r fath yn cynnwys:

 • saws carbonara
 • saws caws
 • mayonnaise
 • saws béchamel
 • saws hollandaise
 • saws persli
 • grefi neu stoc cig penodol

Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) sy'n ymdrin â'r rheolau ar gyfer mewnforio sawsiau sy'n cynnwys cig neu gynhyrchion llaeth (gan gynnwys powdr llaeth), gelatin, dofednod, wyau neu ratidau (emiw, estrys, rhea). Mae hyn hefyd yn cynnwys sawsiau sy'n cynnwys anifeiliaid hela gwyllt, pryfaid, cynrhon, cig anarferol (ymlusgiaid, aligator) neu fêl.

Gwybodaeth am fewnforio sawsiau sy'n cynnwys pysgod cregyn neu bysgod, neu eu cynhyrchion.

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol am hylendid bwyd, cysylltwch â'r Tîm Polisi Hylendid Bwyd.

Halogion

Mae Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013 yn darparu ar gyfer deddfu a gorfodi cyfraith y DU a ddargedwir sy'n gosod terfynau rheoleiddio ar gyfer halogion mewn bwyd, fel nitrad, mycotocsinau, metelau, 3-MCPD, deuocsinau a hydrocarbonau aromatig polysyclig neu PAHs.

Darllenwch ein canllawiau i fusnesau ar ddiogelwch cemegol

Cyfyngiadau mewnforio

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Ers 27 Mawrth 2011, mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i Brydain Fawr yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i Brydain Fawr, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan ar y tudalennau Mewnforion ac allforion.