Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Pecynnu bwyd dan wactod

Sut i becynnu eich cynhyrchion bwyd wedi'u hoeri dan wactod yn ddiogel fel busnes, gweithgynhyrchwr neu fanwerthwr.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Rhagfyr 2020

Gall pecynnu dan wactod a phecynnu drwy addasu'r atmosffer gynyddu oes silff bwyd oer trwy gyfyngu ar dyfiant micro-organebau. Fodd bynnag, dan rai amgylchiadau, gall bacteriwm a elwir yn Clostridium botulinum nad yw'n proteolytig (C. botulinum) dyfu yn absenoldeb ocsigen. Mae'r bacteriwm hwn yn gallu tyfu a chynhyrchu tocsin niweidiol ar dymheredd o 3°C ac uwch.

Mae'n bwysig bod mesurau rheoli priodol ar waith ar gyfer bwyd wedi’i oeri sydd wedi’i becynnu dan wactod a’i becynnu drwy addasu'r atmosffer i leihau’r perygl bod yr organeb hon yn tyfu a chynhyrchu lefelau niweidiol o docsin.

Canllawiau pecynnu dan wactod

Mae'r canllawiau hyn yn eich helpu chi i becynnu cynhyrchion amrwd, wedi'u hoeri ac yn barod i'w bwyta, dan wactod a phecynnu drwy addasu'r atmosffer. Mae'n dangos i chi sut i ddatblygu a gweithredu dull seiliedig ar Ddadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) yn ymarferol ar gyfer y bwydydd hyn i reoli'r risg o C. botulinum nad yw'n proteolytig. 

England, Northern Ireland and Wales

Y rheol 10 diwrnod ar gyfer oes silff 

Os yw oes silff y cynnyrch yn fwy na 10 diwrnod, mae'r canllawiau yn egluro'r rheolau sy'n berthnasol a'r angen am ffactorau rheoli ychwanegol. Mae'n darparu 'Coeden Benderfynu' defnyddiol i'ch helpu chi i ddeall a yw'r risg o C. botulinum yn cael ei reoli. 

Listeria a pheryglon eraill

Rhaid i chi ystyried peryglon eraill y gellir eu cysylltu â'r cynhyrchion yr ydych chi'n eu defnyddio. Mae Listeria monocytogenes, yn arbennig, yn gallu tyfu ar dymheredd sy'n is na 0°C. 

Mae angen cynnwys mesurau rheoli ar gyfer peryglon eraill mewn gweithdrefnau sy'n seiliedig ar HACCP, yn ogystal â'u hystyried wrth bennu oes silff.

Hyfforddiant pecynnu dan wactod

Rydym ni’n darparu hyfforddiant pecynnu dan wactod am ddim ar-lein lle gallwch chi ddysgu am: 

  • y peryglon sy’n gysylltiedig â phecynnu dan wactod a phecynnu drwy addasu’r atmosffer
  • beth sy’n achosi ac yn hybu twf C. botulinum
  • y ffactorau rheoli y gellir eu defnyddio i atal ei dwf a’r tocsinau a gaiff eu cynhyrchu