Neidio i’r prif gynnwys

Sefydliadau bwyd cymeradwy

Rhestrau o safleoedd bwyd cymeradwy a'r mathau o sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gennym ni a chan awdurdodau lleol.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'n rhaid i fusnesau bwyd cyfanwerthu sy'n cyflenwi bwyd a ddaw o anifeiliaid gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod cymwys o dan Reoliad 853/2004. 

Rhestr o sefydliadau bwyd cymeradwy

Sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gennym ni

Mae gofyn gweithredu rheolaethau milfeddygol yn y sefydliadau canlynol, ac mae'n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gennym ni:

 • lladd-dai
 • ffatrioedd torri
 • sefydliadau trin helgig
 • marchnadoedd cyfanwerthu cig
Sut i wneud cais i gymeradwyo sefydliad cig

Sefydliadau y mae gofyn eu cymeradwyo

Mae sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gan awdurdodau lleol yn cynnwys sefydliadau cig, pysgod a physgod cregyn a sefydliadau cynnyrch anifeiliaid.

Sefydliadau cig y mae gofyn eu cymeradwyo

Mae sefydliadau yn cynnwys storfeydd oer sy'n ail-lapio ac yn ail-becynnu cig, briwgig (minced meat), paratoadau cig a sefydliadau sy'n prosesu cig wedi'i wahanu'n fecanyddol.

Ffatrioedd sy'n cynhyrchu:

 • cynhyrchion cig
 • brasterau a chriwsion (greaves) anifeiliaid wedi'u rendro
 • stumogau wedi'u trin
 • pledrennau a pherfeddion 
 • gelatin
 • colagen

Sefydliadau pysgod a physgod cregyn y mae gofyn eu cymeradwyo

Sefydliadau sy'n cynhyrchu molysgiaid dwygragennog byw gan gynnwys canolfannau dosbarthu a chanolfannau puro.

Sefydliadau sy'n gweithio â chynhyrchion pysgodfeydd gan ddefnyddio:

 • ffatrioedd a llongau rhewi
 • ffatrioedd prosesu
 • cynhyrchion pysgodfeydd ffres
 • neuadd arwerthu
 • marchnadoedd cyfanwerthu
 • sefydliadau cynnyrch anifeiliaid y mae gofyn eu cymeradwyo
 • sefydliadau sy'n cynhyrchu llaeth amrwd a chynhyrchion llaeth

Hefyd, sefydliadau wyau a chynhyrchion wyau, gan gynnwys:

 • canolfannau pecynnu
 • ffatrioedd prosesu
 • ffatrioedd hylif wy

Gallwch ddod o hyd i fanlyion eich awdurdod lleol drwy'r dudalen 'Dod o hyd i'ch cyngor lleol' ar-lein (Saesneg yn unig).

Cofrestru busnes bwyd (Saesneg yn unig)

Cysylltiadau Tîm