Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Sefydliadau bwyd cymeradwy

Rhestrau o safleoedd bwyd cymeradwy a'r mathau o sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gennym ni a chan awdurdodau lleol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mai 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'n rhaid i fusnesau bwyd cyfanwerthu sy'n cyflenwi bwyd a ddaw o anifeiliaid gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod cymwys o dan Reoliad 853/2004

Rhestr o sefydliadau bwyd cymeradwy

Sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gennym ni

Mae gofyn gweithredu rheolaethau milfeddygol yn y sefydliadau canlynol, ac mae'n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gennym ni:

 • lladd-dai
 • ffatrioedd torri
 • sefydliadau trin helgig
 • marchnadoedd cyfanwerthu cig
Sut i wneud cais i gymeradwyo lladd-dy, ffatri dorri a sefydliad trin helgig.

Sefydliadau a gaiff eu cymeradwyo gan awdurdodau lleol

Sefydliadau cig: 

 • storfeydd oer sy’n ail-lapio ac yn ail-becynnu cig
 • sefydliadau briwgig (minced meat)
 • sefydliadau paratoi cig
 • sefydliadau cig wedi'i wahanu'n fecanyddol
 • ffatrïoedd prosesu cynhyrchion cig
 • ffatrïoedd prosesu brasterau anifeiliaid wedi'u rendro a chriwsion (greaves)
 • ffatrïoedd prosesu stumogau, pledrennau a choluddion wedi'u trin 
 • ffatrïoedd prosesu gelatin
 • ffatrïoedd prosesu colagen

Sefydliadau pysgod a physgod cregyn: 

 • sefydliadau molysgiaid dwygragennog byw gan gynnwys canolfannau dosbarthu a chanolfannau puro
 • sefydliadau sy'n gweithio gyda chynhyrchion pysgodfeydd gan ddefnyddio llongau ffatri a rhewi, ffatrïoedd prosesu, cynhyrchion pysgodfeydd ffres, neuaddau arwerthu, marchnadoedd cyfanwerthu

 

Sefydliadau cynnyrch anifeiliaid:

Dyma sefydliadau sy’n cynhyrchu’r canlynol:

 • llaeth amrwd a chynhyrchion llaeth
 • wyau a chynhyrchion wyau, gan gynnwys canolfannau pecynnu, ffatrïoedd prosesu, ffatrïoedd wyau ar ffurf hylif
Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i wneud cais i gymeradwyo sefydliadau cig, sefydliadau pysgod a physgod cregyn, a sefydliadau cynnyrch anifeiliaid.