Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Sut i roi gwybod am broblem gyda sgôr hylendid bwyd eich busnes

Mae manylion cyfeiriad eich busnes yn anghywir

Os yw enw neu gyfeiriad eich busnes a gedwir yn ein gwasanaeth sgoriau hylendid bwyd yn anghywir, ewch ati i gysylltu â’r awdurdod lleol a roddodd y sgôr i chi a gofynnwch iddynt wneud y newidiadau angenrheidiol.

Mae eich sgôr yn wahanol i’r sgôr a roddwyd yn yr arolygiad diwethaf

Gall fod ychydig o oedi tra bydd yr awdurdod lleol yn diweddaru’r wefan sgoriau hylendid bwyd. Mae awdurdodau lleol yn uwchlwytho sgoriau o leiaf bob 28 diwrnod . Bydd manylion busnesau sy’n cael sgôr o ‘5 – da iawn’ – yn cael eu cyhoeddi cyn gynted ag y bydd eich awdurdod lleol yn uwchlwytho’r wybodaeth. Cyhoeddir manylion busnesau sy’n cael sgôr o ‘0 – 4’ 3 – 5 wythnos ar ôl dyddiad yr arolygiad i ganiatáu cyflwyno apêl (gallwch chi ofyn i sgôr gael ei gyhoeddi cyn diwedd y cyfnod apelio).

Os nad yw eich sgôr yn gywir o hyd ar ôl y cyfnod hwn, ewch ati i gysylltu â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Ni allwch chi ddod o hyd i’ch sgôr

Os na allwch chi ddod o hyd i’ch sgôr, cofiwch geisio chwilio gan ddefnyddio enw’r busnes yn unig neu ran gyntaf y cod post. Os yw eich busnes wedi’i gofrestru gan ddefnyddio cyfeiriad preifat (e.e. arlwywyr cartref), dim ond rhan gyntaf y cod post sy’n cael ei chyhoeddi.

Os na allwch chi ddod o hyd i’ch sgôr, dylech chi gysylltu â thîm diogelwch bwyd eich awdurdod lleol.

Rydych chi am apelio yn erbyn eich sgôr

Ewch ati i ddysgu sut y gallwch chi apelio yn erbyn eich sgôr

Rydych chi am gael sgôr hylendid bwyd ar gyfer eich busnes

I gael sgôr hylendid bwyd, mae angen i chi gofrestru eich busnes gyda’ch awdurdod lleol. Ar ôl cofrestru, caiff eich safle ei arolygu a bydd sgôr yn cael ei dyrannu i chi gan eich awdurdod lleol.

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd