Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Cyn cyflwyno apêl, dylai berchnogion neu reolwyr busnesau gysylltu â swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol yn gyntaf i ddeall pam y dyfarnwyd y sgôr honno. Os yw perchennog neu reolwr busnes yn dal o'r farn bod y sgôr yn annheg neu'n anghywir, gallant apelio yn ysgrifenedig i'w hawdurdod lleol.

Wales

Mae gan fusnes yr 'Hawl i Ymateb' hefyd a gallant wneud cais am ail-ymweliad arolygu.

Rhagor o wybodaeth am fesurau diogelu

Problemau gyda sgôr

Os yw'r sgoriau ar-lein yn wahanol i sticeri'r sgoriau, dylech gysylltu â Thîm Diogelwch Bwyd eich awdurdod lleol.

Dod o hyd i Dîm Diogelwch Bwyd eich awdurdod lleol

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.