Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Rhowch wybod os ydych yn amau camwedd difrifol neu os ydych yn chwythwr chwiban.

Cam 1 o 7

Report a food crime

Mae troseddau bwyd yn anonestrwydd difrifol a bwriadol sy'n gwneud bwyd yn anniogel neu'n golygu nad yw bwyd yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.

Nid yw materion sy'n ymwneud â gwerthu bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr, fel archebion coll neu anghyflawn, yn cael eu hystyried yn droseddau bwyd. Dylid trafod y digwyddiadau hyn yn uniongyrchol gyda'r busnes bwyd.

Dyma'r prif fathau o droseddau bwyd:

  • dwyn – dwyn bwyd, diod neu gynhyrchion bwyd anifeiliaid i wneud elw o'u defnyddio neu eu gwerthu
  • prosesu anghyfreithlon – defnyddio safleoedd neu dechnegau heb eu cymeradwyo i ladd anifeiliaid neu baratoi cig
  • dargyfeirio gwastraff – rhoi bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid y dylid ei daflu yn ôl i mewn i'r gadwyn gyflenwi i'w ailddefnyddio
  • difwyno – dirywio ansawdd bwyd trwy ychwanegu sylwedd na ddylai fod yn bresennol, i arbed arian neu ffugio cynnyrch o ansawdd uwch
  • amnewid – disodli bwyd neu gynhwysyn â sylwedd arall sy'n debyg ond o ansawdd is
  • camgynrychioli – marchnata neu labelu cynnyrch yn anonest o ran ei safon, ei ddiogelwch, ei darddiad neu ba mor ffres yw'r cynnyrch hwnnw
  • twyll dogfennau – defnyddio, creu neu feddu ar ddogfennau ffug fel rhan o gynllun i werthu neu hyrwyddo cynnyrch bwyd ffug neu o safon is