Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, defnyddio ein gwasanaethau neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Cyn cyflwyno apêl, dylai berchnogion neu reolwyr busnesau gysylltu â swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol yn gyntaf i ddeall pam y dyfarnwyd y sgôr honno. Os yw perchennog neu reolwr busnes yn dal o'r farn bod y sgôr yn annheg neu'n anghywir, gallant apelio yn ysgrifenedig i'w hawdurdod lleol.

Wales

Mae gan fusnes yr 'Hawl i Ymateb' hefyd a gallant wneud cais am ail-ymweliad arolygu.

Rhagor o wybodaeth am fesurau diogelu

Problemau gyda sgôr

Os yw'r sgoriau ar-lein yn wahanol i sticeri'r sgoriau, dylech gysylltu â Thîm Diogelwch Bwyd eich awdurdod lleol.

Dod o hyd i Dîm Diogelwch Bwyd eich awdurdod lleol

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.