Neidio i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am fusnes bwyd sydd heb ei gofrestru

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Mae’n rhaid i bob busnes bwyd gofrestru gyda’i awdurdod lleol. Gallwch chi wirio a yw busnes wedi’i gofrestru trwy chwilio i weld a yw wedi’i restru ar ein gwefan sgoriau hylendid bwyd

Os credwch chi nad yw busnes bwyd wedi’i gofrestru, gallwch chi roi gwybod amdano i dîm diogelwch bwyd yr awdurdod lleol lle mae’r busnes wedi’i leoli. Ewch ati i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i ddod o hyd i fanylion cyswllt y tîm diogelwch bwyd.

Dewch o hyd i’ch tîm diogelwch bwyd

Nodwch god post i chwilio am y tîm diogelwch bwyd yn yr ardal.